2015-10-16 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DZIECKA
Data: 16-10-2015
Temat: Konferencje


VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DZIECKA

na temat

WZAJEMNE ZWIĄZKI MIĘDZY NAUKĄ A PRAKTYKĄ W OBSZARZE
PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DZIECKA
odbędzie się w dniach 22-24 października 2015 w Warszawie

W ramach konferencji odbędą się wykłady, warsztaty i sympozja dotyczące problemów
ważnych dla praktyki psychologicznej.       Podczas konferencji będziemy chcieli zwrócić uwagę na to, jakie znaczenie dla profesjonalnej pomocy psychologicznej kierowanej do dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin ma wiedza psychologiczna oparta na wynikach badań naukowych i pogłębionej refleksji teoretycznej. Psychologia kliniczna dziecka wykorzystuje w praktyce zdobycze takich dyscyplin jak psychopatologia, psychologia rozwoju, psychologia osobowości, czy neuronauka. Zwracamy się do badaczy z różnych dyscyplin psychologicznych o zaprezentowanie takich swoich badań, czy rozważań teoretycznych, które uzyskały zastosowanie w praktycznej pracy z dzieckiem i jego rodziną lub mają szansę na takie zastosowanie. Jednocześnie zwracamy się do psychologów praktyków o pokazanie, jakie dokonania naukowe inspirują ich pracę, a także, jakie problemy kliniczne powinny stać się przedmiotem badań naukowych.

       Zachęcamy do zgłaszania propozycji referatów, sympozjów, warsztatów i plakatów związanych z problematyka konferencji.

       Organizatorzy:

  • Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Sekcja Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Informacje o konferencji, zgłaszanie uczestnictwa i wystąpień na stronie:
WWW.psychologia.pl/konferencjadzieckoTekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=606