2015-12-09 Komunikat o WZD PTP 2015
Data: 09-12-2015
Temat: WZD


Walne Zgromadzenie Delegatów PTP - Warszawa 2015

          W dniach 27-29 listopada 2015 r. odbyło się w Warszawie w Ośrodku Fundacji ETOH Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Rozpoczęcie obrad poprzedziła dyskusja panelowa nt. „Co dalej z ustawą o zawodzie psychologa…?”. Moderatorami dyskusji byli prof. Jerzy Brzeziński z UAM w Poznaniu i dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, przewodnicząca PTP. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Biura Rzecznika Praw Dziecka.

          W Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 130 delegatów reprezentujących 22 oddziały terenowe Towarzystwa. Wysoka frekwencja umożliwiła rozpoczęcie obrad w I terminie i zapewniła niezbędną większość kwalifikowaną do rozpatrzenia i uchwalenia nowelizacji statutu PTP.

          Walne Zgromadzenie wybrało nowe władze Towarzystwa na kadencję 2016 – 2018 i przyjęło ważne uchwały, m.in.: przyjęło sprawozdania z kadencji 2012 – 2015 ustępujących władz Towarzystwa, udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, dokonało zmian w statucie PTP, uchwaliło nowelizację regulaminu Sądu Koleżeńskiego i nowelizację regulaminu przyznawania odznaki „Za Zasługi dla PTP”, uchwaliło regulamin przyznawania odznaki „Zasłużony dla polskiej psychologii”, ustaliło kierunki i priorytety działań na nową kadencję. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło skargę kasacyjną na orzeczenie Sądu Koleżeńskiego II instancji, przyznało 17 członkom wyróżniającym się w pracy na rzecz naszego stowarzyszenia odznaki „Za Zasługi dla PTP” oraz nadało tytuł honorowego członka PTP prof. Idzie Kurcz – członkowi Oddziału w Warszawie.

          Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o podwyższeniu do 100,00 zł składki członkowskiej PTP od 1 stycznia 2016 roku.

          Obrady Walnego Zgromadzenia przebiegły niezwykle sprawnie dzięki dobrej i skutecznej pracy przewodniczących obrad oraz komisji skrutacyjnej i komisji mandatowej i wyczerpały w 100 % przyjęty program. W dyskusjach zgłoszono wiele cennych wniosków i propozycji zadań, które znajdą odzwierciedlenie w planie pracy Zarządu Głównego na nowa kadencję. Uchwały i wnioski Walnego Zgromadzenia Delegatów zostaną także zamieszczone na naszej stronie bezpośrednio po zatwierdzeniu protokołu przez przewodniczących kolejnych dni obrad. Dokumenty Walnego Zgromadzenia są przygotowywane i będą złożone do sądowej rejestracji.


Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=612