2016-03-26 Stanowisko ZG
Data: 29-03-2016
Temat: Z prac Zarządu Głównego


STANOWISKO Zarządu Głównego PTP z dnia 16.03.2016

w sprawie możliwości naruszenia tajemnicy zawodowej psychologa

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wyraża protest w sprawie przeprowadzenia rewizji i zajęcia przez policję nośników elektronicznych oraz dokumentów papierowych psychologa, Profesora Adama Tarnowskiego w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym.Sytuacja jest tym bardziej niepokojąca, że Profesor Tarnowski nie jest ani podejrzanym, ani tym bardziej oskarżonym. Ma w postępowaniu prowadzonym przez prokuraturę status świadka. Chcemy stanowczo podkreślić, że takie postępowanie służb zagraża ustawowej ochronie tajemnicy zawodowej. Laptop, komputer oraz materiały papierowe Pana Profesora Tarnowskiego zawierały poufne dane wrażliwe na temat innych klientów, do ochrony których psychologowie są zobowiązani.

Postępowanie prokuratury może otwierać drogę licznym nadużyciom i wykorzystaniu poufnych dokumentów psychologicznych w celach, dla których nie zostały przygotowane. Chcemy też stanowczo podkreślić, ze jest to niepokojący precedens w pozyskiwaniu danych wrażliwych, przeciwko któremu wyrażamy stanowczy sprzeciw.

Adresaci:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Obrony Narodowej
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Polska Agencja PrasowaTekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=626