2016-04-11 Opinia prawna
Data: 11-04-2016
Temat: Z prac Zarządu Głównego


Wyciąg z opinii prawnej dotyczącej możliwości zatrudniania do prac
administracyjnych członków władz PTP oraz władz organów terenowych     W przedstawionym aktualnym stanie prawnym - członkowie stowarzyszenia, w tym członkowie jego władz, mają obowiązek działać społecznie na rzecz organizacji, której są członkami. Oznacza to, że co do zasady nie mogą pobierać wynagrodzenia za działania społeczne, w które się dobrowolnie angażują.
Nie wyklucza się jednak możliwości ich zatrudniania, co dotyczy również członków zarządu w ograniczonym zakresie. Możliwość ta ograniczona jest do prac/projektów dodatkowych, których zakres nie pokrywa się z ich obowiązkami statutowymi. W przypadku członków zarządów w zakresie obowiązków objętych umową nie mogą znajdować się zadania wykonywane z racji członkostwa w zarządzie.

W stanie prawnym obowiązującym po dniu 20 maja 2016 r. przestają istnieć ograniczenia w zakresie możliwość zatrudniania członków stowarzyszenia w tym członków zarządu również w zakresie odpłatnego pełnienie funkcji przy czym możliwość pełnienia funkcji we władzach stowarzyszenia za wynagrodzeniem musi przewidywać statut stowarzyszenia.

Opinię opracował radca prawny
Adam Stradowski

Warszawa 16.03.2016Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=627