2016_09_22 Porozumienie Zawodów Medycznych
Data: 22-09-2016
Temat: Z prac Zarządu Głównego


Warszawa, dnia 22.09.2016 r.             

 

PTP 121/ZG/16

 

Sz. Pan
Krzysztof Bukiel
Przewodniczący OZZL
Porozumienie Zawodów Medycznych

 

       Polskie Towarzystwo Psychologiczne w pełni popiera postulaty Porozumienia Zawodów Medycznych dotyczące warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia . Sytuacja wynagradzania psychologów w ochronie zdrowia nie odbiega od innych zawodów medycznych , a w wielu przypadkach jest znacznie gorsza. Chcemy więc zwrócić uwagę na szczególnie trudną sytuację w zakresie świadczenia psychologicznych usług zdrowotnych.       W większości regulacji prawnych dotyczących gwarantowanych świadczeń zdrowotnych udział psychologów jest ograniczany do minimum lub całkowicie ignorowany. W efekcie psychologowie są zatrudniani na częściach etatów a ich pomoc pacjentom jest zdecydowanie niewystarczająca.

       Od wielu lat psychologia zdrowia gromadzi dowody wskazujące na znaczenie czynników psychologicznych dla stanu zdrowia. Stan psychiczny pacjenta zdecydowanie oddziałuje na skuteczności leczenia w większości schorzeń, także somatycznych. Nieporozumieniem jest częste pominięcie psychologa w leczeniu tych schorzeń, gdzie występuje niezwykle silny stres, który może skutecznie blokować wszelkie działania lecznicze. Trzeba też wyraźnie podkreślić , że oddziaływania psychologiczne przyspieszając proces leczniczy mają wpływ na obniżenie kosztów leczenia. Szczególną troską powinny zostać otoczone hospitalizowane dzieci, które silnie przeżywają nie tylko ból, ale także lęk, niepokój, utratę poczucia bezpieczeństwa, a często nie rozumieją ani własnego stanu zdrowia, ani sposobu postępowania terapeutycznego. Dzieci wymagają specjalnej, adekwatnej pomocy psychologicznej, którą często trzeba także otoczyć ich rodziny. Postulujemy wprowadzenie opieki psychologicznej dla wszystkich świadczeń dotyczących dzieci i młodzieży.

       Przyłączamy się do postulatów dotyczących konieczności dostosowania funkcjonowania publicznej służby zdrowia do potrzeb ochrony zdrowia pacjentów.

Z poważaniem

Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Przewodnicząca

Polskiego Towarzystwa PsychologicznegoTekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=648