2016_12_06 Stanowisko PTP
Data: 06-12-2016
Temat: Z prac Zarządu Głównego


Warszawa, listopad 2016

 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

w sprawie przedstawiania w mediach osób z zaburzeniami psychicznymi

        Polskie Towarzystwo Psychologiczne z niepokojem obserwuje tendencję do kreowania przez media negatywnego wizerunku osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Stoimy na stanowisku, że tworzenie skrajnie zagrażającego stereotypu osoby psychicznie chorej sprzyja budowaniu barier, nietolerancji ze strony społeczeństwa oraz pogłębianiu cierpienia i wyobcowania osób chorych.        Media powinny wspierać osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne poprzez propagowanie rzetelnej wiedzy na temat zaburzeń psychicznych i możliwości ich leczenia oraz dostępnych metod terapeutycznych. Generalizowanie, piętnowanie, stygmatyzowanie świadczy o niskim poziome wiedzy i braku zrozumienia specyfiki zaburzeń psychicznych, sprzyja wykluczeniu i nietolerancji społecznej oraz jest swego rodzaju aktem naruszającym godność i prawa osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Czasy, w których przyszło nam żyć i tempo życia, stawiają każdego z nas, bez względu na wiek, przed licznymi wyzwaniami, a towarzyszący nam pośpiech, zmęczenie i stres przyczyniają się do obniżenia naszej odporności i narażają na liczne choroby, w tym również na choroby psychiczne. U niejednego z nas w szczególnym momencie życia, mogą się pojawić trudności funkcjonowania czy choroba psychiczna, co w konsekwencji może bardzo istotnie zmienić nasze/każde życie.

        Miarą naszego człowieczeństwa jest szacunek dla drugiego człowieka bez względu na jego kolor skóry, status społeczny czy stan zdrowia, także psychicznego. Trwająca od wielu lat, szeroko zakrojona akcja na rzecz osób z zaburzeniami autystycznymi, w której media odegrały i nadal odgrywają niezwykle istotną rolę, jest dowodem na istnienie w środkach masowego przekazu potencjału i woli działania ukierunkowanego na pomoc ludziom chorym, słabszym, bezradnym, zagubionym, nieakceptowanym, często ośmieszanym i poniżanym.

        Doceniając zakres, możliwości i siłę oddziaływania, apelujemy do mediów o współdziałanie i wsparcie akcji ukierunkowanej na rzecz pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu i dyskryminowaniu we wszystkich sferach życia.Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=661