2017_03_27 Psychologia zaburzeń
Data: 27-03-2017
Temat: Z prac Zarządu Głównego


Pod naszym patronatem, nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, ukazała się książka Psychologia zaburzeń.

Psychologia zaburzeńNiniejsza książka to najobszerniejsze źródło wiedzy z zakresu psychologii zaburzeń. Zawiera obowiązujące kryteria diagnostyczne klasyfikacji DSM-5 Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dzięki niej czytelnik zapozna się z historycznymi zmianami poglądów na temat zaburzeń psychicznych, jak również z najnowszymi podejściami i wynikami badań. Pozna biologiczne, psychospołeczne i społeczno-kulturowe czynniki ryzyka wystąpienia poszczególnych – szczegółowo opisanych – zaburzeń, a także ich obraz kliniczny oraz metody leczenia: terapie psychologiczne i biologiczne. Dowie się, co należy wziąć pod uwagę przy planowaniu terapii i jaką rolę odgrywają w niej czynniki społeczne i kulturowe. Autorzy podkreślają zarówno znaczenie badań naukowych, jak i potrzebę przełożenia wyników owych badań na skuteczną, opartą na dowodach praktykę kliniczną. Omawiają także sposoby zapobiegania różnym zaburzeniom i programy pomocowe. Zwrócili też uwagę na współczesne problemy i kwestie prawne.

Podręcznik napisany jest przystępnym językiem, ma przejrzysty układ, a jego walory dydaktyczne wzbogacają liczne studia przypadków, definicje i pytania kontrolne. Dostarcza czytelnikom spójnej i całościowej wiedzy na temat psychologii zaburzeń.

Spis treści

Przedmowa
Najważniejsze zmiany w DSM-5
Podziękowania
O autorach

Rozdział 1
Psychologia zaburzeń w zarysie

Rozdział 2
Historyczne i współczesne poglądy na temat zaburzonego zachowania

Rozdział 3
Przyczyny zaburzeń i poglądy zaburzenia psychiczne

Rozdział 4
Ocena kliniczna i diagnoza

Rozdział 5
Stres oraz zdrowie fizyczne i psychiczne

Rozdział 6
Napady paniki, lęk, obsesje i powiązane z nimi zaburzenia

Rozdział 7
Zaburzenia nastroju i samobójstwo

Rozdział 8
Zaburzenia z objawami somatycznymi i zaburzenia dysocjacyjne

Rozdział 9
Zaburzenia odżywiania i otyłość

Rozdział 10
Zaburzenia osobowości

Rozdział 11
Zaburzenia związane z substancjami psychoaktywnymi

Rozdział 12
Odmienności, dysfunkcje i zaburzenia seksualne

Rozdział 13
Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne

Rozdział 14
Zaburzenia neuropoznawcze

Rozdział 15
Zaburzenia wieku dziecięcego i młodzieńczego (zaburzenia neurorozwojowe)

Rozdział 16
Terapia

Rozdział 17
Współczesne problemy i kwestie prawne w psychologii zaburzeń psychicznych

Słownik najważniejszych terminów
Bibliografia
Indeks osobowy
Indeks rzeczowyTekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=680