2017_09_16 36 Kongres PTP
Data: 16-09-2017
Temat: Konferencje


Spotkajmy się na 36 Kongresie PTP w Gdańsku

Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa
w dniach 21-24 września 2017 roku.

Szczegóły - Komunikat 3

Zaproszenie Zarządu Głównego

Rok 2017 jest rokiem najważniejszego, cyklicznego wydarzenia w polskiej psychologii i dla polskich psychologów

36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego p.t. „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”, Gdańsk, 21-24 września 2017.Wydarzenie naukowe organizowane co trzy lata - dotychczas nosiło nazwę Zjazdu Naukowego. Delegaci PTP na ostatnim swoim Walnym Zgromadzeniu w 2015 roku postanowili, aby kolejny - XXXVI Zjazd - przybrał bardziej prestiżową i powszechnie stosowaną na świecie dla wydarzeń naukowych nazwę „36 Kongres”.

Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ma charakter otwarty dla całego środowiska zawodowego, a także zainteresowanych osób innych profesji wykorzystujących w swoich praktykach zawodowych elementy metod i technik psychologicznych. Jest podstawowym forum wszechstronnej wymiany poglądów o problemach teorii i praktyki psychologicznej, prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych, wymiany doświadczeń praktycznych oraz wskazania nowych kierunków badań podstawowych i aplikacyjnych. Ogólnopolski zasięg spotkania stwarza doskonałą okazję do dyskusji, określania i utrwalania standardów uprawiania profesji zaufania publicznego.
Kongres umożliwia zapoznanie się z najnowszymi tendencjami w metodologii badań naukowych oraz sprzyja upowszechnianiu narzędzi i metod stosowanych w praktyce psychologicznej. Wzajemne oddziaływanie płaszczyzn teorii i praktyki podnosi w konsekwencji poziom rozwoju badań naukowych i jakość praktyki psychologicznej.

Zarząd Główny gorąco zaprasza członków Towarzystwa i wszystkich zainteresowanych do udziału czynnego i biernego w Kongresie. Zachęcamy do zapoznania się z 3 Komunikatem Kongresu i zgłaszania uczestnictwa.Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=701