2018_05_15 Stanowisko w sprawie protestu
Data: 15-05-2018
Temat: Z prac Zarządu Głównego


Stanowisko
Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
w sprawie protestu opiekunów osób z niepełnosprawnością

     Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w imieniu członków Towarzystwa wyraża głębokie zaniepokojenie wydarzeniami ostatnich tygodni związanymi z odbywającym się w Sejmie protestem rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością. Stoimy na stanowisku, że próby tworzenia negatywnego stereotypu osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna sprzyjają budowaniu niechęci i nietolerancji ze strony społeczeństwa oraz pogłębianiu cierpienia i wyobcowania tych osób.     Szacunek dla drugiego człowieka bez względu na jego status społeczny, materialny czy stan zdrowia, jest miarą naszego człowieczeństwa. Sytuacja opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością jest dramatyczna. Jeśli rodzic lub opiekun takiej osoby zrezygnował z pracy – otrzymuje środki, które są niewystarczające na godne przeżycie zarówno swoje i podopiecznego, lekarstwa i konieczną jego rehabilitację.

     Trwające od wielu lat, szeroko zakrojone akcje medialne na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, są dowodem na istnienie masowego, społecznego poparcia i woli działania ukierunkowanego na pomoc ludziom chorym, słabszym, zagubionym oraz ich często bezradnym, przemęczonym opiekunom.

     Stoimy na stanowisku, że organy władzy powinny wspierać osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Zgodnie z artykułem 18 Konstytucji RP „rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Ta konstytucyjna zasada nie tylko uzasadnia, ale również wymaga od organów władzy publicznej, by w sprawach dotyczących opieki nad dziećmi w szczególny sposób traktować ich rodziców/opiekunów. Konstytucyjnym obowiązkiem organów państwa jest udzielenie opiekunowi wszelkiej, możliwej w świetle prawa pomocy, by w trudnych sytuacjach życiowych podtrzymywać więź macierzyńską/rodzicielską i umożliwiać wykonywanie obowiązków wynikających z naturalnego, szczególnego stosunku łączącego rodziców/opiekunów z dzieckiem - w tym obowiązku opieki.

     Popieramy oczekiwania dorosłych osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, każdy z nich najlepiej określa swoje potrzeby. Apelujemy, więc do organów państwowych, nie tylko o wypracowanie kompleksowych rozwiązań dotyczących systemu wsparcia, ale przede wszystkim o podjęcie stosownych decyzji finansowych na rzecz bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom/opiekunom w celu poprawienia jakości ich życia.Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=739