2019_01_25 Komunikat o uchwalach WZD
Data: 25-01-2019
Temat: Z prac Zarządu Głównego


Komunikat o uchwałach Walnego Zgromadzenia o przyznanych odznaczeniach PTP i wyróżnieniu

Walne Zgromadzenie PTP w dniu 1 grudnia 2018 r. przyjęło uchwałę o odznaczeniu 12 wybitnych przedstawicieli polskiej psychologii odznaczeniem „Za zasługi dla polskiej psychologii”. Odznaczenie zostało przyznane (nazwiska w kolejności alfabetycznej):Członkowie honorowi PTP: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz, prof. dr hab. Ida Kurcz, prof. Janusz Reykowski, prof. Jan Strelau, oraz dr Wanda Badura-Madej, prof. dr hab. Adam Biela, prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, prof. dr hab. Czesław Czabała, dr Aleksandra Jaworowska, prof. dr hab. Małgorzata Kościelska, dr hab. Jerzy Mellibruda, prof. dr hab. Helena Sękowa.
Planuje się, iż uroczyste wręczenie odznaczenia-medalu nastąpi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PTP w listopadzie 2019 r.

Tego samego dnia Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o przyznaniu odznaczenia „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego” następującym członkom Towarzystwa (nazwiska w kolejności alfabetycznej): Maria Czajkowska, Jerzy Korzewski, Anna Majcher, Lucyna Miś-Ciągło, Leszek Poinc, Małgorzata Przepióra-Kapusta, Maciej Walkiewicz, Joanna Więcek-Mika. Uroczyste wręczenie odznaczenia nastąpi także na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PTP.

Informacje o odznaczonych są umieszczone we właściwych zakładkach na stronie internetowej PTP.

Walne Zgromadzenie wyróżniło Annę Ciupę, byłą wieloletnią dyrektor Ośrodka Badań i Usług PTP, tytułem Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=765