2021_02_22 Szkolenie dla psychologów badających osoby posługujace sie bronią.
Data: 22-02-2021
Temat: Różne


INFORMACJA O SZKOLENIU PSYCHOLOGÓW BADAJĄCYCH OSOBY POSŁUGUJĄCE SIĘ BRONIĄ LUB STARAJĄCE SIĘ O BROŃ

Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych PTP organizuje kolejną edycję szkolenia "BROŃ".
 
Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizuje szkolenia dla psychologów prowadzących badania osób pracujących z bronią i kandydatów ubiegających się o zezwolenie naposiadanie broni na podstawie art. 15c z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tj. Dz.U. z 2020, poz.955) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. ( Dz. U. z 2019 poz.1562 z późn. zm.)

Celem szkolenia jest rzetelne przygotowanie kadry psychologów do prowadzenia powyższych badań wg programu zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wymagania:
  1. tytuł magistra psychologii
  2. co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej 3 lata praktyki w diagnozowaniu, w ostatnim pięcioleciu zatrudnienie na stanowisku psychologa.
W związku ze stanem epidemii, możliwością zakażeniem wirusem, zmieniona została formuła szkolenia z trybu stacjonarnego na on-line do odwołania. Szkolenie będzie odbywać się weekendowo.
Wykłady i warsztaty w terminach :
10 - 11.04.2021 r. (sobota, niedziela)
17 - 18.04.2021 r. (sobota, niedziela)
24.04.2021 r.         (sobota)
Zajęcia superwizyjne dotyczące orzekania połączone z rozmową egzaminacyjną na bazie własnych badań diagnostycznych i przygotowanych orzeczeń odbędą się w terminie :
29.05.2021 r.  (sobota)


Program szkolenia obejmuje następujący zakres tematyczny:
  1. Wybrane zagadnienia z metodologii badań będących podstawą orzecznictwa psychologicznego.
  2. Psychologiczne aspekty użycia broni i posługiwania się bronią a w tym: psychologiczne warunki odpowiedzialnego posługiwania się bronią, metody psychologiczne oraz zakres i warunki ich stosowania, omówienie istotnych zagadnień z psychopatologii.
  3. Wybrane zagadnienia metodologiczne związane z metodami badającymi wyznaczone obszary: funkcjonowanie poznawcze, ocenę osobowości, w tym funkcjonowanie emocjonalne w trudnych sytuacjach i dojrzałość społeczną.
  4. Zagadnienia etyczno-prawne w tym podstawy prawne orzekania, problemy obrony koniecznej, zakres odpowiedzialności psychologa wydającego orzeczenie.
całkowity koszt szkolenia 2 800 zł

dla członków PTP koszt szkolenia 2 700 zł


możliwość zapłaty w dwóch ratach

Wpłatę za szkolenie należy dokonać w pełnej wysokości lub połowę całego kosztu szkolenia na konto PTP OBiUP ul. Mickiewicza 64/66 01-650 Warszawa

Bank Śląski, filia Grójecka 85/87​
Nr 70 1050 1041 1000 0005 0482 5316

Niezwłocznie po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie na poniższy adres mailowy danych do faktury ze wskazaniem tytułu wpłaty. Bez tej informacji faktura zostanie wystawiona na płatnika, którego dane zostaną zawarte w przelewie

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać na email:

O ostatecznym zakwalifikowaniu  na szkolenie zawiadomimy Państwa elektronicznie i prześlemy dokładną informację dotyczącą tej edycji kursu.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane, zostaną elektronicznie powiadomione o możliwości wpisania na listę rezerwową na kolejną edycję szkolenia.

Dodatkowe informacje tel. 506 008 599

zapraszamy


Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=816