Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Portal PTP: Członkowie PTP

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Członkowie PTP: Władze PTP Beata Krzywosz-Rynkiewicz
Wysłany przez admin dnia 17-02-2019 (617 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Beata Krzywosz-Rynkiewicz
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1991 dyplom nr 1604/119210/91
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii
  • stopień naukowy: Prof. nadzwyczajny UWM
  • miejsce pracy: Uniwersytet Warmińsko Mazurski
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychologia rozwoju, partycypacja społeczna i obywatelstwo dzieci i młodzieży
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1992
  - oddział: Olsztyn
 5. pełnione funkcje: Wiceprzewodnicząca Oddziału od 2015 roku
  Członek Prezydium ZG od 2015 roku
  Przewodnicząca Krajowej Komisji Akredytacyjnej EuroPsy od 2018 roku
  Koordynator Newslettera PTP od 2018 roku
 6. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Rozwijanie EuroPsy – standardów przygotowania do zawodu psychologa
  Koordynacja Newslettera PTP
  Współpraca z międzynarodowymi organizacjami
 7. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka
  Children’s Identity and Citizenship European Association
  European Association of Developmental Psychology
 8. Kontakt e-mail:
  Beata.rynkiewicz@uwm.edu.pl

(Czytaj więcej... | Członkowie PTP)

Członkowie PTP: Władze PTP Beata Trześniewska
Wysłany przez admin dnia 16-02-2019 (765 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Beata Magdalena Trześniewska
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1996, nr 1948/125278/96
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy: Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Politechnika Warszawska – Biuro Spraw Studenckich
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychologia dzieci i młodzieży
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 2003
  - oddział: Warszawski
  - pełnione funkcje: Przewodnicząca WOT PTP (2 kadencje), Członek Sądu Koleżeńskiego I Instancji (3 kadencje), Członek Zarządu Głównego (1 kadencja, obecnie 2)
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Wynikające z bieżących potrzeb, głównie w obszarze psychologii dzieci i młodzieży
 6. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje: Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
 7. Kontakt e-mail:
  beatatrzesniewska@wp.pl

(Czytaj więcej... | Członkowie PTP)

Członkowie PTP: Władze PTP Andrzej Kędzierski
Wysłany przez admin dnia 02-02-2019 (701 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Imię i nazwisko:
  Andrzej Kędzierski
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1978; 554/87836/78
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko): emeryt
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  interwecja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne, dydaktyka w szkołach wyższych
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1978
  - oddział: Olsztyn
  - pełnione funkcje: przewodniczący oddziału, skarbnik
  - obszary działalności: prowadzenie sprawozdań finansowych, list płatności członków, protokołów, udział w tworzeniu działalności Oddziału (kreatywny)
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  zastępca sekretarza zarządu głównego, członek prezydium
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  członek Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  terapeuta TSR, terapeuta uzależnień, interwent kryzysowy
 8. Kontakt e-mail:
  olsztyn.ptp@gmail.com
 9. Dodatkowe informacje:
  tel. 730-822-320; Zainteresowany jestem utworzeniem zespołu psychologów komunikujących się z mediami ogólnopolskimi i lokalnymi..

(Czytaj więcej... | Członkowie PTP)

Członkowie PTP: 2016_11_12 Nagroda dla prof. Jerzego Melibrudy
Wysłany przez admin dnia 13-11-2016 (955 odsłon)
Członkowie PTP

Nagroda Teofrast Superstar dla profesora Jerzego Mellibrudy

Nagrodę specjalną Teofrast Superstar, przyznaną po raz drugi w tegorocznej edycji nagród redaktora naczelnego pisma „Charaktery”, otrzymał dr hab. Jerzy Mellibruda, dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Nagrodę przyznano za dokonanie rewolucyjnego przełomu w rozumieniu i leczeniu choroby alkoholowej w Polce.

  

Profesorowi Jerzemu Mellibrudzie, wielce zasłużonemu dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletniemu przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu Towarzystwa, składamy serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów naukowych, a także życzenia zdrowia i zadowolenia w życiu osobistym.

(Czytaj więcej... | Członkowie PTP)

Członkowie PTP: 2016_11_12 prof. Janusz Reykowski - odnowienie doktoratu
Wysłany przez admin dnia 13-11-2016 (1171 odsłon)
Członkowie PTP

Uroczystość odnowienia doktoratu prof. dra hab. Janusza Reykowskiego

W dniu 7 listopada br. w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowskim odbyła się podniosła uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr hab. Janusza Reykowskiego, Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i jego przewodniczącego w latach 1979-1982.

  

Przewodnicząca PTP złożyła profesorowi w imieniu Towarzystwa list gratulacyjny oraz wręczyła z okazji jubileuszu piękną wiązankę kwiatów.

Profesor Janusz Reykowski, wybitny psycholog, pionier i znawca psychologii politycznej, jest osobą wielce zasłużoną dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Z okazji uroczystości odnowienia doktoratu, nasze środowisko składa Mu najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć naukowych, a także życzenia zdrowia i zadowolenia w życiu osobistym.

(Czytaj więcej... | Członkowie PTP)

Członkowie PTP: Władze PTP - Maja Szpakiewicz
Wysłany przez admin dnia 20-05-2013 (2836 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Maja SzpakiewiczImię i nazwisko:
  Maja Szpakiewicz
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1993
  • nazwa uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Centrum Psychoterapii Tredo w Warszawie
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychoterapia w nurcie ericksonowskimi
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1996
  - oddział: Warszawa
  - pełnione funkcje: członek Prezydium Zarządu Głównego (od 2009)
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Certyfikacja psychoterapeutyczna
 6. Kontakt e-mail: maja.szpakiewicz@wp.pl

(Czytaj więcej... | Członkowie PTP)

Członkowie PTP: Władze PTP Jerzy Korzewski
Wysłany przez admin dnia 18-02-2013 (4746 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Jerzy KorzewskiImię i nazwisko:
  Jerzy Korzewski
 2. Krótki życiorys:
  •  Ukończone kierunki studiów, uczelnie:

   Psychologia , Uniwersytet Jagielloński (2001 r, nr dyplomu
   WfzIPs/419/936/2000/01)


  • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych


  • miejsce pracy (ew. stanowisko):

   Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche


 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychologia kliniczna, psychoterapia, psychoanaliza


 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: członek PTP od 2005  r.
  - oddział: Oddział Krakowski
  - pełnione funkcje: od XII 2018 r. Wiceprzewodniczący, od XI 2012 r. do XII 2018 r. członek Prezydium Zarządu Głównego, od X 2012 r. członek Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP


 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  • Współpraca z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Psychologów w działaniach na rzecz rozwiązań dotyczących zawodu psychologa.
  • Kontynuacja starań o kontakt z władzami w zakresie rozstrzygnięć dotyczących umocowania prawnego naszego zawodu.
  • Koordynowanie spraw dotyczących psychologii klinicznej, we współpracy z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Psychologii Klinicznej, Konsultantami Wojewódzkimi w Dziedzinie Psychologii Klinicznej oraz z przewodniczącą Sekcji Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego PTP.
  • Koordynowanie spraw dotyczących psychoterapii we współpracy z przewodniczącą Sekcji Psychoterapii PTP.
  • Koordynowanie spraw dotyczących interwencji kryzysowej we współpracy z przewodniczącą Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP.
  • Koordynowanie spraw dotyczących psychologii zdrowia we współpracy z przewodniczącą Sekcji Psychologii Zdrowia PTP.
  • Podejmowanie inicjatyw dotyczących organizowania ciekawych i znaczących konferencji przez PTP (m.in. dotyczących historii polskiej psychologii i neuropsychoanalizy) powstawania nowych sekcji PTP.
  • Podejmowanie inicjatyw dotyczących powstawania nowych sekcji PTP.
  • Koordynowanie i inicjowanie współpracy z organizacjami zrzeszającymi psychologów, m.in. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej i in.
  • Współkoordynowanie działań w zakresie uszczegółowienia zapisów nowego Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.


   • Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
    Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań Nad Hipnozą


   • Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
    Specjalizacja z psychologii klinicznej (psychologia kliniczna człowieka dorosłego), ukończone Całościowe Szkolenie do Certyfikatu z Psychoterapii prowadzone przy Oddziale Nerwic Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ (atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), Certyfikat Hipnoterapeuty (International Federation of Integrative Depth Psychology in Therapy and Research of Hypnosis), Certyfikat Psychoterapii Więzi Prenatalnej i Okołoporodowej (International Society of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine (ISPPM)), Dyplom ukończenia Dwustopniowego Szkolenia w Zakresie Hipnozy Terapeutycznej (Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą).


   • Kontakt e-mail:
    jerzykorz@wp.pl


   • Dodatkowe informacje:
    Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Wcześniejsze wykształcenie magister inżynier mechanik o specjalności lotnictwo.
    Od 2012 r. członek Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Zarządu Fundacji Dziękuję Ci za Służbę/Thank You for Your Service Foundation. W latach 2009-2012 Wiceprezes Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań Nad Hipnozą.
    Ukończył całościowe Szkolenie do Certyfikatu z Psychoterapii prowadzone przy Oddziale Nerwic Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ (atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Doświadczenie zawodowe: Założyciel i właściciel Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche, od 2004 r praktyka prywatna w dziedzinie psychoterapii.
    W latach 2003-2013 Oddział Psychoterapii Szpitala SP ZOZ MSWiA w Krakowie, w latach 2008-2011 Poradnia Psychologicznej NZOZ Med-Skarpa, wcześniej praca w obszarze psychoterapii młodzieży i psychoterapii uzależnień.

(Czytaj więcej... | Członkowie PTP)

Członkowie PTP: Władze PTP Marek Graczyk
Wysłany przez admin dnia 14-11-2010 (6420 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Marek GraczykImię i nazwisko:
  Marek Graczyk
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1982; nr dyplomu psychologa 113
  • nazwa uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • stopień naukowy: mgr psychologii
   Doktoryzował się w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, w 1993 r.
   - doktor nauk o kulturze fizycznej, sekcja psychologii
   Dysertacja pt.:
   "Analiza psychologicznych i psychoorganicznych efektów uprawiania pięściarstwa amatorskiego".
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
   Zakład Nauk Społecznych - kierownik Zakładu
   Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie - koordynator ds. psychologii
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  psychologia sportu
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: członek PTP od 1985 r. (WOT), wiceprzewodniczący ZG PTP od 2009 r.
  - oddział: Oddział Gdański (od 2008 r.) - członek Zarządu
  - pełnione funkcje: współzałożyciel (2003r.) i przewodniczący Sekcji Psychologii Sportu (pkt.9)
  - obszary działalności: ---
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  - Prowadzenie Polskiego Rejestru Psychologów klinicznych (ewidencja komputerowa)
  - Współpraca z psychologami służb mundurowych (MON, Policja) - pomoc
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  - Polski Komitet Olimpijski (PKOl)
  - Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej (PTMS)
  - International Society of Sport Psychology (ISSP)
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  - PKOl - certyfikowany Psycholog Olimpijski (2006) i Psycholog PKOl (2007)
  - MSiT - dyplomowany Menedżer Sportu (2007)
  - PTP - certyfikat uprawniający do "badań na broń" (2002)
  - International Olympic Committee (MKOl) - certyfikat Narodowego Kursu z Medycyny Sportowej (1999)
  - Kuratorium Oświaty W-wa, Ośrodek Metod i Szkoleń Psychospołecznych - Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii (1996)
  - Holmsglen College of TAFE, Australia - Certtificate "Assertiveness Skills Course"
  - National Office of Overseas Skills Recognition (NOOSR), Department of Employment, Education & Training, Canberra, Australia - Nostryfikacja dyplomu psychologa i uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu psychologa na terenie Zjednoczonego Królestwa Australii (1991)
  - IHP WAM - upoważnienie do badań kandydatów i kierowców pojazdów silnikowych sił zbrojnych (1991)
  - ZDZ W-wa - dyplom ukończenia kursu "Masażu leczniczego i sportowego" (1988)
 8. Kontakt e-mail:
  proasert@poczta.onet.pl  ; m.graczyk@awf.gda.pl
  www.coms.pl (zakładka: Pracownia Psychologiczna); www.sport-psycholog.pl
  - Tel. 601 82 47 71 ; 603 76 06 35
 9. Dodatkowe informacje:
  Od 28 lat jest psychologiem sportu, rozpoczynając pracę w 1982 jako asystent w Zakładzie Psychologii Instytutu Sportu a następnie w 1985 w Poradni Sportowo-Lekarskiej CWKS "Legia" w Warszawie. W 2005, na polecenie prezesa P. Nurowskiego powołał Zespół ds. Psychologii w Polskim Komitecie Olimpijskim i od tego czasu sprawuje funkcję jego przewodniczącego. Jest także animatorem i współzałożycielem (2003r.) oraz przewodniczącym trzech pierwszych kadencji Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Był I-szym akredytowanym przez MKOl psychologiem w Polskiej Misji Olimpijskiej (Sydney 2000) a także psychologiem reprezentacji podczas Igrzysk Olimpijskich w Turynie w 2006 roku i w Pekinie w 2008 roku. Współpracował i współpracuje jako psycholog, konsultant, trener mentalny z wieloma wybitnymi sportowcami oraz związkami sportowymi w konkurencjach olimpijskich, paraolimpijskich i nieolimpijskich m.in. 13 lat z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich i od 3 lat z PZ Łyżwiarstwa Szybkiego, a wcześniej z Polskim Związkiem Bokserskim, Lekkiej Atletyki, Kolarskim, Zapaśniczym, Badmintona, Łyżwiarstwa Figurowego. W 2007 utworzył Pracownię Psychologiczną w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej, która jest miejscem zdobywania doświadczeń dla młodych psychologów sportu. W latach 2006 - 2009 był laureatem Nagrody Zespołowej I-go stopnia, Ministra Sportu i Turystyki "Za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej". Od 2009 jest menedżerem i koordynatorem merytorycznym projektu współfinansowanego ze środków unijnych EFS, "Silna i Odporna Kadra Olimpijska Londyn 2012" znanym pod nazwą SIOKO, którego celem jest przygotowanie mentalne 500 zawodników Kadry Narodowej. Jest także współtwórcą rządowego (MSiT- 2010r.) systemu szkolenia psychologicznego w polskim sporcie kwalifikowanym.

(Czytaj więcej... | Członkowie PTP)

Członkowie PTP: Władze PTP - Iga Mańk-Kowalska
Wysłany przez admin dnia 27-05-2010 (3321 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Iga Mańk-KowalskaImię i nazwisko:
  Iga Mańk-Kowalska
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1980,
   nr dyplomu psychologa - 825/84015/80
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Pro Humanum. Pracownia Psychologiczna Iga Mańk-Kowalska
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Prywatna praktyka w zakresie psychologii klinicznej
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia:1985
  - oddział: Warszawski Oddział Terenowy
  - pełnione funkcje: ----
  - obszary działalności: ----
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Współpraca z Krajowym Konsultantem w zakresie Psychologii Klinicznej Pomoc w prowadzeniu Polskiego Rejestru Psychologów Klinicznych (ewidencja komputerowa)
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  ----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Pierwszy Stopień Specjalizacji w zakresie Psychologii Klinicznej
 8. Kontakt e-mail:
  pracownia@prohumanum.pl
  igamank@wp.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | Członkowie PTP)

Członkowie PTP: Władze PTP - Mirosława Januszkiewicz
Wysłany przez admin dnia 17-05-2010 (5178 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Mirosława JanuszkiewiczImię i nazwisko:
  Mirosława Januszkiewicz
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: dyplom nr 5137
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Wrocławski,
   Wydział Filozoficzno- Historyczny
  • stopień naukowy: mgr psychologii
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii "Plus",
   praktyka prywatna
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Psychoterapia, szkolenia z zakresu umiejętności psychologicznych, szkolenia socjoterapeutów, interwencja kryzysowa, treningi
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: 1989
  - oddział: Wrocław
  - pełnione funkcje: członek Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2001-2004
  członek zarządu Oddziału Wrocławskiego przez 2 kadencje

  - obszary działalności: sekcja trenerska
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  ----
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  ----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Trener II st. PTP
 8. Kontakt e-mail: m.januszkiewicz@yahoo.com
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | Członkowie PTP)

Członkowie PTP: Władze PTP - Ewa Leszczyńska
Wysłany przez admin dnia 16-05-2010 (5106 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Ewa LeszczyńskaImię i nazwisko:
  Ewa Leszczyńska
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1984 r., nr dyplomu I PS/I/701/84
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   MOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy w Zielonej Górze, ul. Witebska 2, kierownik
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  pomoc osobom chorym psychicznie i ich rodzinom
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia:1985 r.
  - oddział: Zielonogórski Oddział PTP
  - pełnione funkcje: przewodnicząca, druga kadencja
  - obszary działalności: ----
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  ----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  pierwszy stopień specjalizacji z psychologii klinicznej
 8. Kontakt e-mail: ewajanina@tlen.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | Członkowie PTP)

Członkowie PTP: Władze PTP - Beata Trojan
Wysłany przez admin dnia 11-05-2010 (4777 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Beata TrojanImię i nazwisko:
  Beata Trojan
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1983 nr dyplomu : IPs/ I//603/83
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Krakowie (psycholog)
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Diagnoza psychologiczna i pomoc psychologiczna, socjoterapia, psychoedukacja
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia:1983
  - oddział: Oddział Krakowski
  - pełnione funkcje:
  od 5 kadencji (tj. od 1998 r. do chwili obecnej) członek Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP, a w kadencji 2004 - 2006 wiceprzewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTP
  członek Zarządu Głównego PTP w kadencjach 2001 - 2003 i 2004 - 2006
  członek I Instancji Sądu Koleżeńskiego PTP w kadencji 2007 - 2009 i w obecnej kadencji wiceprzewodnicząca I Instancji Sądu Koleżeńskiego PTP
  członek Polskiej Rady Psychologów przy ZG PTP (przedstawiciel OK. PTP od grudnia 2009 r.)

  - obszary działalności:
  psychologia i psychologowie w resorcie Edukacji,
  organizowanie konferencji PTP dla psychologów zatrudnionych w oświacie w woj. małopolskim
  zadania związane z pracami nad Ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz organizacją tego samorządu
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  ----
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  ----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  - Certyfikat konsultanta w zakresie psychologii klinicznej dziecka (problemy kliniczno - edukacyjne) wydany przez Sekcję Psychologii Klinicznej Dziecka PTP (nr certyfikatu 35 , rok uzyskania certyfikatu : 2003)
  - Ekspert wpisany na listę ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla psychologów ubiegających się o awans zawodowy w oświacie (Nr w rejestrze MEN :4598 Eks, rok wpisu : 2001)
  - Kwalifikacje w zakresie socjoterapii (Studia Podyplomowe z socjoterapii - Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Katedra Psychologii - 2000)
  - Drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie poradnictwa i opieki psychologicznej (Nr dyplomu 20/ II / 1993)
 8. Kontakt e-mail: beata.trojan@gmail.com
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | Członkowie PTP)

Członkowie PTP: Władze PTP Agnieszka Kapica
Wysłany przez admin dnia 10-05-2010 (5727 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Agnieszka KapicaImię i nazwisko:
  Agnieszka Kapica
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1988, nr dyplomu psychologa - I Ps/I/1069/88
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,
   Gabinet Pomocy Psychologicznej
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  Poradnictwo i pomoc psychologiczna
  Psychoedukacja
  psychoterapia
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia:1993
  - oddział: oddział w Tarnobrzegu
  - pełnione funkcje: 1999-2009 - przewodnicząca oddziału, obecnie członek zarządu oddziału
  - obszary działalności: ----
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  Standardy stosowania metod diagnostycznych
  Standardy pracy w oświacie
  Opieka nad oddziałami i sekcjami
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  Stowarzyszenie Ruch pomocy Psychologicznej Integracja
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Trener II stopnia PTP w zakresie treningów i warsztatów psychologicznych
  Trener Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja nr 16
 8. Kontakt e-mail: aga kapica@wp.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | Członkowie PTP)

Członkowie PTP: Władze PTP - Hanna Janowicz
Wysłany przez admin dnia 05-05-2010 (4897 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Hanna JanowiczImię i nazwisko:
  Hanna Janowicz
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 1981/ nr 1118
  • nazwa uczelni: UAM w Poznaniu
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Szpital Wojewódzki w Poznaniu (starszy asystent, specjalista psychologii klinicznej);
   Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  - psychologia chorego somatycznie - praca z pacjentami w oddziałach szpitalnych,
  - prowadzenie staży dla osób specjalizujących się w psychologii klinicznej;
  - praca z seniorami w DPS-ie,
  - okresowo dydaktyka.
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia:od 1979(czł. nadzwyczajny), od 1980 - członek zwyczajny
  - oddział: w Poznaniu
  - pełnione funkcje: członek Zarządu Oddziału ,
  obecnie 3-cia kadencja skarbnik Oddziału w Poznaniu,
  2-ga kadencja członek ZG PTP

  - obszary działalności: ----
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  W ubiegłej kadencji członek Rady Rekomendacyjnej PTP ds. afiliowania prywatnych placówek prowadzących usługi psychologiczne
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  ----
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  Specjalizacja II stopnia z psychologii klinicznej
 8. Kontakt e-mail:
  hjanowicz@gmail.com
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | Członkowie PTP)

Członkowie PTP: Władze PTP - Justyna Macur
Wysłany przez admin dnia 04-05-2010 (3557 odsłon)
Członkowie PTP
 1. Justyna MacurImię i nazwisko:
  Justyna Macur
 2. Krótki życiorys:
  • rok uzyskania i nr dyplomu psychologa: 2005
   W-II/5384/4896/05
  • nazwa uczelni: Uniwersytet Wrocławski
  • stopień naukowy: magister
  • miejsce pracy (ew. stanowisko):
   Palcówka Poradni Psychologicznej w Zielonej Górze
 3. Główne obszary działalności zawodowej:
  psychologia sportu i edukacji
 4. Historia przynależności do PTP:
  - rok przystąpienia: od 2008
  - oddział: od 2009 sekretarz w oddziale zielonogórskim
  - pełnione funkcje: od 2009 członek Zarządu Głównego PTP
  - obszary działalności: ---
 5. Zadania realizowane w Zarządzie Głównym:
  standardy usług psychologicznych - standardy pracy w oświacie i sporcie
 6. Członkostwo w innych towarzystwach naukowych i profesjonalnych:
  członkini Polskiego Towarzystwa Psychologii Sportu,
  uczestniczka Szkolenia Ustawicznego dla Psychologów Sekcji Psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
 7. Uzyskane stopnie specjalizacji, licencje, certyfikaty, rekomendacje:
  socjoterapeutka, doradca zawodowy, instruktor aerobiku
 8. Kontakt e-mail:
  jmacur@op.pl
  www. gpsport.republika.pl
 9. Dodatkowe informacje:
  -----

(Czytaj więcej... | Członkowie PTP)