Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Portal PTP: Pożegnania

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Pożegnania: 2018 Wojciech Sroka
Wysłany przez admin dnia 05-06-2018 (509 odsłon)
Pożegnania

Wojciech Sroka 1978 – 2018

        Z wielkim żalem żegnamy zmarłego w maju certyfikowanego psychoterapeutę Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychologa, seksuologa klinicznego, członka Oddziału PTP w Rzeszowie.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskał certyfikat seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Absolwent Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uzyskał certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W ramach praktyki zajmował się psychoterapią zaburzeń osobowości i terapią zaburzeń seksualnych osób dorosłych i młodzieży. Praktykę prowadził pod stałym nadzorem superwizyjnym indywidualnym i grupowym superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Współautor pierwszego programu terapii sprawców przestępstw seksualnych realizowanego w polskich zakładach karnych. Autor licznych publikacji poświęconych problematyce terapii zaburzeń preferencji seksualnych. Wieloletni współpracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadził warsztaty nt. terapii zaburzeń preferencji seksualnych. Propagator wiedzy z zakresu seksuologii oraz edukator seksualny. Biegły sądowy, opiniował w sprawach karnych. Maratończyk.

(Czytaj więcej... | Pożegnania)

Pożegnania: 2018 Profesor Henryk Skłodowski
Wysłany przez admin dnia 24-02-2018 (173 odsłon)
Pożegnania

(Czytaj więcej... | Pożegnania)

Pożegnania: 2017 Marek Krzysztof Jaździkowski
Wysłany przez admin dnia 29-12-2017 (424 odsłon)
Pożegnania

(Czytaj więcej... | Pożegnania)

Pożegnania: 2017 Ryszard Borys
Wysłany przez admin dnia 20-10-2017 (390 odsłon)
Pożegnania

Pożegnaliśmy naszego Kolegę Ryszarda Borysa 21 października br.

(Czytaj więcej... | Pożegnania)

Pożegnania: 2017 Wspomnienie o Marianie Ciesielskim
Wysłany przez admin dnia 11-10-2017 (429 odsłon)
Pożegnania

Doktor Marian Ciesielski nie żyje.

 
 

2 października 2017 roku zmarł dr Marian Ciesielski – współtwórca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na Śląsku. Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć i zasług, o których jeżeli mówił to bardziej przypominało to wspomnienie, coś na marginesie. W latach 1983 – 2005 pod Jego kierunkiem i opieką 211 psychologów złożyło egzamin specjalizacyjny w dziedzinie psychologii klinicznej. W 2015 roku otrzymał list gratulacyjny i podziękowanie od Ministra Zdrowia za wkład i zaangażowanie w kształcenie kadr medycznych. Przez ponad 50 lat z wielkim zaangażowaniem i sercem pracował na rzecz psychologów i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Aktywnie współorganizował trzy zjazdy naukowe PTP w Katowicach, zawsze obecny na Walnych Zebraniach Delegatów PTP. Wielokrotnie nagradzany i doceniany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (m.in. Nagroda im. prof. Bohdana Zawadzkiego II stopnia za całokształt działalności i zasług wniesionych w rozwój i promowanie psychologii klinicznej na terenie Śląska). W ostatnich latach można było spotkać doktora Mariana Ciesielskiego na ciekawych wykładach organizowanych przez Komisję Nauk Psychologicznych przy PAN oddział w Katowicach, której przewodniczył. Chętnie dzielił się swoim niezwykle bogatym doświadczeniem, a jednocześnie był otwarty na to co nowe w psychologii. Zawsze pełen witalności optymizmu, życzliwy i chętny do pomocy, do ostatnich dni żywo zaangażowany w sprawy naszego stowarzyszenia. Będzie nam brakować Jego przemyśleń, działań i sugestii; będzie nam brakować…

(Czytaj więcej... | Pożegnania)

Pożegnania: 2016 Dr Monika Grzesiak-Feldman
Wysłany przez admin dnia 13-10-2016 (1322 odsłon)
Pożegnania

(Czytaj więcej... | Pożegnania)

Pożegnania: 2016 Wspomnienie o Jerzym Wojciechowskim
Wysłany przez admin dnia 05-10-2016 (608 odsłon)
Pożegnania
 

 

29 września, w wieku 66 lat zmarł dr Jerzy M. Wojciechowski, wybitny psycholog, jeden z najbardziej cenionych wykładowców akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego, współtwórca Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce. Był ważną Osobą aktywnie i owocnie współpracującą z Polskim Towarzystwem Psychologicznym. Humanista, człowiek „ Solidarności” wierny swoim ideałom. Doskonały muzyk, miłośnik Mazur, wrażliwy człowiek o wyjątkowej inteligencji emocjonalnej, mistrz dialogu. Będzie nam brakowało jego mądrości, autorytetu i ciepła.

(Czytaj więcej... | Pożegnania)

Pożegnania: 2016 Wspomnienie o Andrzeju Wiśniewskim
Wysłany przez admin dnia 13-09-2016 (1550 odsłon)
Pożegnania
Andrzej Wiśniewski
1950 - 2016

        25 sierpnia 2016 r. zmarł w Warszawie dr Andrzej Wiśniewski, wybitny psychoterapeuta i nauczyciel psychoterapii, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskich Towarzystw Psychologicznego i Psychiatrycznego, człowiek dobry, mądry, odważny i uczciwy.

        Andrzej Wiśniewski w r. 1974 ukończył psychologię w Warszawie w Akademii Teologii Katolickiej (dziś Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), a w roku 1976 obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim doktorat „Retrospekcyjna analiza kształtowania się poczucia własnej wartości”. Po studiach pracował w podwarszawskim szpitalu w Drewnicy, potem w Warszawie na Ursynowie w ośrodku SYNAPSIS, który w tamtych czasach był nowatorskim miejscem pracy środowiskowej z pacjentami i ich rodzinami.

        Przez ostatnie 20 lat Andrzej był członkiem zespołu Laboratorium Psychoedukacji. Szczególnie ważnym obszarem jego zainteresowania była praca z parami i rodzinami. Zajmował się też szkoleniem psychoterapeutów i superwizją. Zarówno jako psychoterapeuta, jak też jako superwizor był niezwykle ceniony i szanowany. Pacjenci garnęli się do niego, bo wiedzieli, że ich z szacunkiem wysłucha, nie oceni, może pokaże odmienną perspektywę, ale nigdy jej nie narzuci. Był człowiekiem zasad, ale wiedział, że prawd może być wiele, zawsze więc szukał kompromisu. Może dlatego tak dobrze pracował z parami i rodzinami, że tam właśnie ścierają się różne, często pozornie niemożliwe do pogodzenia, punkty widzenia.

        Andrzej Wiśniewski w środowisku psychoterapeutów był niekwestionowanym autorytetem. Powierzano mu ważne zadania. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Był m. in. współautorem, wraz z prof. Bogdanem de Barbaro i Anną Tanalską, Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Psychoterapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także członkiem Zarządu tej ostatniej sekcji.

        Andrzej Wiśniewski był też przewodniczącym zarządu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.

        Był nie tylko charyzmatycznym psychoterapeutą i inspirującym nauczycielem psychoterapii. Na podstawie kilkudziesięciu lat znajomości, a w ostatnich 20 latach bliskiej współpracy w ramach Laboratorium Psychoedukacji, mogę dziś powiedzieć, że Andrzej – wspaniały psychoterapeuta wyrastał wprost z Andrzeja – świetnego człowieka.

        Opublikował wiele artykułów i wywiadów, a także dwie książki-dialogi z Katarzyną Grocholą – „Związki i rozwiązki miłosne” oraz „Gry i zabawy małżeńskie i pozamałżeńskie”.

        Bardzo Go będzie brakowało.

        Zofia Milska-Wrzosińska

(Czytaj więcej... | Pożegnania)

Pożegnania: 2016 Profesor Andrzej Szmajke
Wysłany przez admin dnia 10-06-2016 (748 odsłon)
Pożegnania

(Czytaj więcej... | Pożegnania)

Pożegnania: 2015 Prof. Stanisław Rogala
Wysłany przez admin dnia 02-04-2015 (1338 odsłon)
Pożegnania
 
 

        29 marca 2015 r. zmarł w Opolu prof. dr hab. Stanisław Rogala

długoletni, zasłużony członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletni przewodniczący Zarządu Oddziału w Opolu.

        Żegnamy Profesora z wielkim żalem. Był Osobą niezwykle życzliwą i zawsze chętną do pomocy studentom i młodszym kolegom. Był wychowawcą wielu pokoleń psychologów, żywo zaangażowaną w sprawy naszego środowiska.
Zapamiętamy Go, jako prawego, skromnego, życzliwego Człowieka.
Rodzinie składamy wyrazy współczucia.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2015 r. o godzinie 14: 00 na cmentarzu w Opolu.

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Sylwetkę Profesora wspominał Harry Duda w artykule dla czasopisma Uniwersytetu Opolskiego INDEKS, nr 3-4 z kwietnia 2014 r., i za zgoda Autora udostępniamy skan artykułu.

(Czytaj więcej... | Pożegnania)

Pożegnania: 2015 Wspomnienie o Małgorzacie Żychlińskiej
Wysłany przez admin dnia 06-02-2015 (1550 odsłon)
Pożegnania
1963 - 2015

        Kmdr por. dr Małgorzata Żychlińska wstąpiła do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w 1995 r. Była wtedy absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, na którym uzyskała tytuł magistra psychologii. Pracowała jako psycholog na Oddziale Psychiatrycznym 7 Szpitala Marynarki Wojennej SP ZOZ w Gdańsku. W 2005 r. objęła stanowisko Kierownika Pododdziału Psychosomatycznego a od 2009 r. kierowała Oddziałem Zaburzeń Emocjonalnych i Stresu Bojowego tego szpitala.
        Pracując w szpitalu, równocześnie kontynuowała systematyczne kształcenie. W 1993 roku osiągnęła pierwszy stopień specjalizacji z psychologii klinicznej w Klinice Psychiatrii Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, a w roku 1995 drugi stopień specjalizacji. Systematycznie kształciła się także w zakresie psychoterapii w formie studium trenerskiego, warsztatów, kursów i studiów podyplomowych. Między innymi, była słuchaczem studiów podyplomowych z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
        Jej dążenia do osiągnięcia najwyższych kompetencji z psychologii klinicznej szły w parze z zainteresowaniami naukowymi. W 2008 r. uzyskała tytuł naukowy doktora nauk medycznych. W 2014 objęła stanowisko adiunkta na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Owocem jej zainteresowań i badań naukowych są publikacje w renomowanych czasopismach.
        Drogę zawodową Małgorzaty Żychlińskiej cechują dociekliwość oraz wysokie standardy i owocne łączenie teorii naukowej z praktyką kliniczną.
        Najistotniejszym jednak aspektem jej drogi zawodowej było to, że swoją pracę definiowała jako misję dla dobra ludzi, szczególnie tych, których życie obarczyło trudami, problemami psychicznymi i cierpieniem. Wstąpiła do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego by wspólnie, razem z koleżankami i kolegami, skuteczniej realizować tę misję.
        Poznaliśmy ją jako osobę przyjacielską, inspirującą i z talentem organizacyjnym. W 2006 roku wybraliśmy ją do Zarządu Oddziału Gdańskiego PTP, w 2009 r. została Sekretarzem Zarządu, a w 2012 - Wiceprzewodniczącą Oddziału Gdańskiego PTP. W 2012 r. dzięki owocnej pracy, została wyróżniona odznaką "Za Zasługi dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego" i wybrana do Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na kadencję 2013 - 2015. To przede wszystkim jej inicjatywa i zaangażowana praca zaowocowała powołaniem Sekcji Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego.
        Leżało jej na sercu kształcenie kadry psychologów klinicznych o najwyższych kompetencjach. Była kierownikiem specjalizacji i prowadziła staże z psychologii klinicznej. Przyjmowała na praktyki studentów i wolontariuszy.
O jej wysokich i kompetencjach i autorytecie świadczy m.in. to, że od 2008 r. była wykładowcą na studiach podyplomowych z psychologii klinicznej realizowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny.
        Nie zapominała o psychologach i psychiatrach Wojska Polskiego. W 2007 r. była głównym organizatorem oraz prelegentem na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla tej grupy zawodowej. Uczestniczyła w wielu zjazdach i sympozjach naukowych, na których prezentowała problematykę psychologii klinicznej, przede wszystkim obciążeń psychicznych marynarzy, stresu bojowego, nerwic i psychoterapii.
Jeszcze kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o powołaniu Sekcji Psychologów Służb Mundurowych.
        Jej marzenia i plany zawodowe były dalekosiężne. Wraz z mężem stworzyli Pomorski Instytut Zdrowia. To w jego siedzibie odbywały się w ostatnich miesiącach zebrania Zarządu Oddziału PTP w Gdańsku, w których - mimo zaawansowanej choroby - uczestniczyła Małgorzata.
        Ostatni raz, w szerokim gronie Towarzystwa, spotkaliśmy się we wrześniu 2014 r. na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Bydgoszczy. Małgorzata Żychlińska była na tym zjeździe organizatorem sympozjum pt.: Wieloaspektowość pracy psychologów w służbach mundurowych.
        Podziwialiśmy Małgosię, jak heroicznie walczyła z chorobą i mimo cierpień i osłabienia, nadal angażowała się w realizację ważnych społecznie celów.
Pozostaje w naszych myślach, wspomnieniach i uczuciach jako najlepszy przyjaciel.
Mimo , że Jej życie było za krótkie pozostawiło nam dobre owoce, którymi zdołała obdzielić wielu.

Waldemar Budziński
Przewodniczący Zarządu Oddziału PTP w Gdańsku

(Czytaj więcej... | Pożegnania)

Pożegnania: 2014 Wspomnienie o Zofii Stroińskiej
Wysłany przez admin dnia 06-10-2014 (1684 odsłon)
Pożegnania

 

 
Zofia Jadwiga Stroińska

Dnia 14 września 2014 roku zmarła Zofia Jadwiga Stroińska z d. Wysocka, psycholog, wieloletnia członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przewodnicząca Oddziału PTP w Białymstoku w latach 1990 – 1994.
Przeżyła 92 lata, miała 4 dzieci, 9 wnucząt i prawnuka. Pochodziła z Warszawy, brała udział w Powstaniu Warszawskim. Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Prawie całe dorosłe życie mieszkała i pracowała w Białymstoku. Wraz z ociemniałym mężem Józefem założyła Stowarzyszenie Osób Ociemniałych i Niedowidzących i z wielkim oddaniem służyła środowisku inwalidów wzroku. Ponad 20 lat pracowała jako nauczyciel – bibliotekarz w szkole podstawowej. Otrzymała Złoty Krzyż Zasługi oraz odznakę „Zasłużona dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”.
Była znana z gościnności, nikomu nie odmawiała pomocy, pełniła cichą służbę względem ludzi chorych, ubogich i opuszczonych.
Żegnamy z wielkim żalem nestorkę naszego środowiska, wprowadzającą kilka pokoleń psychologów w arkana zawodowe, przyjaciela, gorącą patriotkę i żarliwą chrześcijankę.

(Czytaj więcej... | Pożegnania)

Pożegnania: 2013 Wspomnienie o Grace Wales Shugar
Wysłany przez admin dnia 03-09-2013 (1978 odsłon)
Pożegnania

 

 
Grace Wales Shugar (1918-2013)

W dniu 19 sierpnia 2013 roku odeszła od nas Profesor Grace Wales Shugar, wieloletnia członkini – nestorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Była wybitną badaczką, twórczynią warszawskiej szkoły psycholingwistyki rozwojowej, nauczycielką wielu psychologów, wzorową koleżanką zawsze życzliwą i pomocną.

Profesor Shugar przez wiele lat była członkinią Redakcji Polish Psychological Bulletin oraz Psychology of Language and Communication.

Śmierć Profesor Grace Wales Shugar odczuwamy wszyscy jako bolesną stratę. Odeszła wielka dama psycholingwistyki rozwojowej, znana w Polsce i w świecie. Jako English Language Editor w Polish Psychological Bulletin i w Psychology of Language and Communication uczyła nas wszystkich odpowiedzialności za słowo.
Chcemy ocalić w pamięci Jej dobrą, pogodną twarz. Jej czarujący uśmiech osładzał trudne chwile wielu z nas.

        W smutku i poczuciu wielkiej straty żegnam moją Mistrzynię…

Barbara Bokus

(Czytaj więcej... | Pożegnania)

Pożegnania: 2013 Wspomnienie o Kazimierzu Jankowskim
Wysłany przez admin dnia 29-08-2013 (2487 odsłon)
Pożegnania

Zmarł Profesor Kazimierz Jankowski
Honorowy superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

(1931 - 2013)

Odszedł od nas wybitny psychiatra, który w latach 70-tych ubiegłego wieku zmienił sposób rozumienia człowieka z zaburzeniami psychicznymi. Stał się propagatorem psychiatrii humanistycznej, a jej idee realizował w praktyce klinicznej. Zorganizował znane ośrodki terapeutyczne – Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Nerwic, Ośrodek Terapii Rodzin „Synapsis”, Osiedlowy Ośrodek Zdrowia Psychicznego „Synapsis”. Stały się one ważnym miejscem prowadzenia psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej oraz szkolenia nowych pokoleń psychoterapeutów. Działalność prof. Kazimierza Jankowskiego obejmowała też istotny dorobek naukowy. We współpracy polsko-amerykańskiej zostały zrealizowane trzy znaczące programy badawcze. Tematyka ich ukazuje rozległość zainteresowań Profesora, a dotyczyły one: (1) psychofizjologicznych konsekwencji długotrwałej hospitalizacji pacjentów psychotycznych; (2) skuteczności oddziaływań psychoterapeutycznych wobec młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi; (3) efektywności oddziaływań psychospołecznych i farmakologicznych wobec osób z rozpoznaniem schizofrenii. W licznych publikacjach książkowych przedstawiał mechanizmy fizjologiczne i psychologiczne zaburzeń emocjonalnych i możliwości ich leczenia. Był znakomitym popularyzatorem wiedzy o uwarunkowaniach zaburzeń.
Kazik, jak Go nazywali liczni uczniowie, świetnie potrafił inspirować, zachęcać do poszukiwań i działania. Był prawdziwym humanistą, którego interesuje przede wszystkim pomoc cierpiącemu człowiekowi.
Pozostawił wielu uczniów i następców, którzy pamiętają Go jako człowieka, który uczył ciekawości, dodawał otuchy w pracy z ludźmi i odwagi do podejmowania nowych wyzwań.
Żegnamy Go z wielkim smutkiem.

(Czytaj więcej... | Pożegnania)

Pożegnania: 2013 Wspomnienie o Ewie Staroń
Wysłany przez admin dnia 15-08-2013 (2144 odsłon)
Pożegnania
Ewa Staroń
(ur.09.05.1957 - zm. 09.08.2013)

        Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach. Od 1994r. była zatrudniona w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, początkowo w oddziałach odwykowych, a następnie w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kielcach. Ukończyła liczne szkolenia terapeutyczne, uzyskała dyplom specjalisty drugiego stopnia z psychologii klinicznej, certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.
Pracowała terapeutycznie z osobami uzależnionymi oraz dorosłymi członkami ich rodzin.

        W 1987r. wstąpiła do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przez kilka kadencji była członkiem Zarządu Głównego PTP, w obecnej kadencji była członkiem Prezydium ZG. Przez wiele lat pełniła funkcję przewodniczącej Oddziału PTP w Kielcach. Uczestniczyła w pracach nad Ustawą o Zawodzie Psychologa i Samorządzie Zawodowym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Zorganizowała I Zjazd Psychologów w Kielcach w celu utworzenia pierwszej w Polsce Regionalnej Izby Psychologów Województwa Świętokrzyskiego. Była inicjatorką bezpłatnej pomocy psychologicznej „Psycholodzy – psychologom”. Ściśle współpracowała z regionalnymi władzami, organizacjami społecznymi, aktywnie włączała się w inicjatywy na rzecz ludzi potrzebujących. Jej konsekwentna postawa i zaangażowanie integrowały środowisko psychologów województwa świętokrzyskiego. Była pełna energii i pokory w zmaganiu się z codziennością.

        Z głębokim żalem żegnamy naszą Koleżankę. Dziękujemy Ci Ewo za obecność i bycie dobrym psychologiem, a przede wszystkim wrażliwym człowiekiem, otwartym na potrzeby innych ludzi. Ewo, odeszłaś od nas niespodziewanie i cicho w biegu życia.

(Czytaj więcej... | Pożegnania)