Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Portal PTP: Opinie i ekspertyzy

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Opinie i ekspertyzy: 2016_05_26 Opinia o projekcie badania sędziów
Wysłany przez admin dnia 26-05-2016 (2446 odsłon)
Opinie i ekspertyzy

Warszawa, dnia 16 maja 2016 r.             

 

PTP 69/ZG/16

 

Szanowny Pan
Łukasz Piebiak
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

       Polskie Towarzystwo Psychologiczne przesyła swoje uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego. Zaproponowane w projekcie zmiany w sposób precyzyjny poprzez korektę językową określają kto może wykonywać badania psychologiczne i lekarskie kandydatów do stanowiska sędziego. Jednocześnie uważamy, że nowelizacja tego rozporządzenia jest okazją do przeprowadzenia istotnych zmian w jego treści. Swoje uwagi wielokrotnie zgłaszaliśmy, ostatnio w listopadzie 2015 roku.

(Czytaj więcej... | Opinie i ekspertyzy)

Opinie i ekspertyzy: 2014_05_31 Opinia o projekcie badania sędziów
Wysłany przez admin dnia 31-05-2014 (2410 odsłon)
Opinie i ekspertyzy

Warszawa, dnia 26 maja 2014 r.             

 

PTP 94/ZG/14

 

Szanowny Pan
Michał Królikowski
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

       Polskie Towarzystwo Psychologiczne przesyła swoje uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

       Z zadowoleniem przyjęliśmy próbę zmiany obowiązującego aktu prawnego, o którą zwracaliśmy się wielokrotnie od 2002 roku do kolejnych Ministrów Sprawiedliwości. Niestety, przedłożony projekt powiela szereg błędnych merytorycznie rozwiązań w zakresie badań psychologicznych.

      

(Czytaj więcej... | Opinie i ekspertyzy)

Opinie i ekspertyzy: 2014_05_31 Zasady opracowywania opinii eksperckich
Wysłany przez admin dnia 31-05-2014 (3007 odsłon)
Opinie i ekspertyzy

ZASADY OPRACOWYWANIA OPINII EKSPERCKICH

Przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

       Przyjęta w Towarzystwie procedura oceny opinii psychologicznych i profesjonalnego postępowania psychologów polega na:

  1. Wyszukaniu eksperta, który dokona takiej oceny, ustalenia z nim terminu wykonania oraz wysokości honorarium.
  2. Po uzyskaniu tych informacji pracownik PTP zwraca się do zleceniodawcy z prośbą o akceptację warunków finansowych i terminowych.

       Ekspert wykonujący ocenę jest członkiem PTP i jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej wszelkich informacji zawartych we wniosku.

       Trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż przyjęcie wniosku do oceny oraz zgoda wnioskodawcy na opłatę za nią nie oznacza automatycznie, iż wykonana ekspertyza będzie merytorycznie potwierdzać zastrzeżenia wnioskodawcy. Ekspert odnosi się do standardów zawodowych i etycznych obowiązujących w danym obszarze usług psychologicznych.

(Czytaj więcej... | Opinie i ekspertyzy)

Opinie i ekspertyzy: 2013-12-02 Apel PTP do Prezydenta RP
Wysłany przez admin dnia 06-12-2013 (8122 odsłon)
Opinie i ekspertyzy

Apel Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do Prezydenta RP

Polskie Towarzystwo Psychologiczne apeluje do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o niepodpisywanie Ustawy z 23 października 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób i skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem o konstytucyjność proponowanych w ustawie rozwiązań.

Apel nasz jest odpowiedzią na poniższej zamieszczony tekst prof. n. med. dr hab. Józefa Krzysztofa Gierowskiego, Kierownika Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, który apelując do naszego środowiska wskazał argumenty uzasadniające zwrócenie się do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Tekst ukaże się w Psychiatrii Polskiej.

Przyjęte ułomne prawo niesie za sobą określone negatywne konsekwencje dla opieki psychiatrycznej i psychologicznej, działalności diagnostycznej, terapeutycznej i opiniodawczej. Ustawa powstawała przy jednoznacznym sprzeciwie i braku akceptacji nie tylko instytucji psychiatrycznych, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Specjalisty Krajowego ds. Psychiatrii, Samorządu Lekarskiego, lecz także Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Komitetu Helsińskiego oraz wielu innych instytucji i osób, w tym także wybitnych prawników. Mamy do czynienia z paradoksalną sytuacją, w której głos tych, którzy są specjalistami od diagnozy i terapii, jest lekceważony, dezawuowany i pomijany, decydują natomiast ci, których wiedza medyczna i terapeutyczna jest znikoma, fragmentaryczna, najczęściej mało aktualna.

(Czytaj więcej... | Opinie i ekspertyzy)