Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Portal PTP: Zjazdy naukowe

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Zjazdy: 2014-11-09 Informacja po XXXV Zjeździe Naukowym PTP (galeria zdjęć)
Wysłany przez admin dnia 09-11-2014 (2304 odsłon)
Zjazdy naukowe

W niedzielę 21 września zakończył się XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nt. Psychologia w zmieniającym się świecie, który odbył się w dniach 18-21 września 2014 roku w Bydgoszczy. Jego współorganizatorami byli Zarząd Główny i Oddział Terenowy PTP w Bydgoszczy, oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W Zjeździe uczestniczyło około 900 osób, goście z zagranicy, w tym delegacja Niemieckiego Towarzystwa Psychologicznego na czele z jego Przewodniczącym, Prof. Jurgenem Margrafem. Zjazd gościł również podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Włodzisława Ducha oraz Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i Prezydenta miasta Bydgoszczy.

(Czytaj więcej... | Zjazdy)

Zjazdy: 2014_09_24 XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Wysłany przez admin dnia 23-09-2014 (2873 odsłon)
Zjazdy naukowe

XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Jak kształcić psychologów?

Zakończył się XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, który obradował w dniach 18-21 września w Bydgoszczy. Ważnym punktem obrad była dyskusja nad kształceniem psychologów i realizowaniem zawodu psychologa. Zdaniem uczestników zjazdu, jest to zawód zaufania publicznego, a obowiązujące w kraju regulacje prawne, dotyczące jego wykonywania nie są spójne. Wprowadzenie dwustopniowego systemu kształcenia psychologów grozi wejściem do zawodu osób niekompetentnych. Może to prowadzić do nadużyć. Stanowisko w tej sprawie wyrażono w specjalnej uchwale.

(Czytaj więcej... | Zjazdy)

Zjazdy: 2014-09-15 „Psychologia w zmieniającym się świecie”
Wysłany przez admin dnia 17-09-2014 (2096 odsłon)
Zjazdy naukowe

XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Bydgoszcz, 18-21 września 2014
Komunikat 0

W imieniu Zarządu Głównego Towarzystwa z przyjemnością informujemy, że XXXV Zjazd Naukowy PTP odbędzie się w dniach 18-21 września 2014 roku w Bydgoszczy. Organizatorem Zjazdu jest Zarząd Oddziału PTP w Bydgoszczy przy współudziale Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Przewodniczącym Komitetu Programowego Zjazdu jest prof. dr hab. Janusz Trempała, a przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest dr hab. Małgorzata Basińska, prof. nadzw.

XXXV Zjazd Naukowy PTP zostanie zorganizowany pod hasłem:

„Psychologia w zmieniającym się świecie”

Przewidujemy następujące formy prezentacji: wykłady zaproszonych gości polskich i zagranicznych, dyskusje panelowe, sympozja, warsztaty, wystawy.
Tytuły wykładów plenarnych i dyskusji panelowych zostaną podane po zatwierdzaniu przez
Komitet Programowy Zjazdu.
Link do strony internetowej Zjazdu

www.zjazdptpbydgoszcz.ukw.edu.pl


zostanie dodatkowo umieszczony na stronie Instytutu Psychologii UKW w Bydgoszczy oraz na stronie
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Liczymy na Państwa udział w Zjeździe.

Z pozdrowieniami
w imieniu Komitetu Programowego i Organizacyjnego
Prof. dr hab. Janusz Trempała
dr hab. Małgorzata Basińska, prof. nadzw.

(Czytaj więcej... | Zjazdy)

Zjazdy: 2014-05-30 Warsztaty przedzjazdowe XXXV Zjazdu Naukowego PTP
Wysłany przez admin dnia 30-06-2014 (2883 odsłon)
Zjazdy naukowe

XXXV Zjazd PTP
Zapraszamy do zapoznania się propozycją warsztatów, które odbędą się 17
września br., bezpośrednio przed XXXV Zjazdem Naukowym Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego w Bydgoszczy.

(Czytaj więcej... | Zjazdy)

Zjazdy: 2011-09-22 IX Konferencja socjoterapii
Wysłany przez admin dnia 22-09-2011 (2509 odsłon)
Zjazdy naukowe

 


                     Witaj!

Jeśli chciałbyś wspólnie z nami zastanowić się, jak wychowywać i uczyć dzieci by,
gdy dorosną, stały się świadomymi i aktywnymi obywatelami demokratycznego i nowoczesnego
państwa, to serdecznie zapraszamy Cię na

IX Ogólnopolską Konferencję Socjoterapii, pt.:

„Po co nam ta demokracja?”

Nie uciekajmy od przemian w świecie, razem wymyślmy jak przygotować dzieci do
świadomego, wolnego i odpowiedzialnego w nim uczestnictwa!

Konferencja odbędzie się w dniach 23 – 25 września 2011r.
w Białej nad Pilicą koło Sulejowa, w ośrodku „Pioma”
Koszt udziału, w konferencji to 280 zł.

(Czytaj więcej... | Zjazdy)

Zjazdy: 2011-09-12 Walne Zgromadzenie Delegatów PTP
Wysłany przez admin dnia 12-09-2011 (2463 odsłon)
Zjazdy naukowe

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTP,
Katowice 20 września godz. 14.30

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Delegaci,

          Odpowiadając na Wasze prośby o możliwość skorzystania z noclegu przed i po zakończeniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuję, że można dokonać rezerwacji w Domu Studenckim w Katowicach u pani Urszuli Sokalskiej. Adres mailowy: urszulasokalska@gmail.com ewentualny kontakt telefoniczny 669 883 533.

          Jeżeli chodzi o nocleg w hotelach to na stronie zjazdowej jest wykaz hoteli (w zakładce "noclegi"). Podane są również ceny noclegów w domach studenckich.

www.zjazdptp.us.edu.pl

          Zapraszam gorąco do udziału w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które będą poświęcone głównie nowelizacji statutu naszego Towarzystwa.

          Do zobaczenia w Katowicach!

Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Przewodnicząca PTP

(Czytaj więcej... | Zjazdy)

Zjazdy: 2011-09-18 XXXIV Zjazd Naukowy PTP
Wysłany przez admin dnia 04-03-2011 (5968 odsłon)
Zjazdy naukowe

XXXIV ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO
Katowice, 18-21 września 2011
Komunikat 1

Przypominamy! Do 15 marca są przyjmowane zgłoszenia aktywnego uczestnictwa!

W imieniu Zarządu Głównego naszego Towarzystwa z przyjemnością informujemy, że XXXIV Zjazd Naukowy PTP odbędzie się w dniach 18 - 21 września 2011 roku w Katowicach. Współorganizatorami Zjazdu są: Zarząd Główny, Zarząd Oddziału PTP w Katowicach, Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Przewodniczącym Komitetu Programowego Zjazdu jest dr hab. Zbigniew Spendel, wiceprzewodniczącą - dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, prof. UŚ, sekretarzem dr Maciej Janowski, a przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego mgr Iwona Hildebrandt z Oddziału PTP w Katowicach.

XXXIV Zjazd Naukowy PTP odbędzie się pod hasłem:

"Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?"

Sympozja, sesje plakatowe i dyskusje panelowe powinny mieć interdyscyplinarny charakter, czyli skupiać autorów wystąpień z różnych dziedzin psychologii. Proponujemy także, aby w danej formie organizacyjnej występowały osoby z różnych ośrodków naukowych i/lub praktycznych. Taka organizacja Zjazdu pozwoli na autentyczną wymianę myśli i doświadczeń.

Zgłoszenia aktywnego uczestnictwa będą przyjmowane w formie elektronicznej
wyłącznie za pośrednictwem oficjalnej strony XXXIV Zjazdu PTP

w terminie od 15 listopada 2010 do 15 marca 2011

Oficjalna strona XXXIV ZjazduNaukowego PTP

www.zjazdptp.us.edu.pl

KONTO ZJAZDU

85 1560 1111 2107 2130 3773 0001

Komitet Organizacyjny XXXIV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ul. Grażyńskiego 53

40-126 Katowice

Liczymy na Państwa uczestnictwo w Zjeździe!

(Czytaj więcej... | Zjazdy)

Zjazdy: 2008-01-01 XXXIII Zjazd Naukowy PTP - komunikat 2
Wysłany przez admin dnia 14-12-2007 (5056 odsłon)
Zjazdy naukowe

Uprzejmie informujemy osoby zainteresowane wzięciem udziału w XXXIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, że z powodów organizacyjnych rejestrację uczestników rozpoczniemy na początku stycznia 2008. Rejestracja trwać będzie do końca lutego 2008 roku. Odpowiednie  formularze rejestracyjne zostaną zamieszczone na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i stronie Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu.
(Przeczytaj komunikat 1)

W imieniu Organizatorów
Prof. dr hab. Elżbieta Hornowska

Zapraszamy na stronę Zjazdu
http://xxxiiizjazdnaukowyptp.amu.edu.pl/

(Czytaj więcej... | Zjazdy)

Zjazdy: 2007-10-24 XXXIII Zjazd Naukowy PTP - komunikat 1
Wysłany przez admin dnia 24-10-2007 (13291 odsłon)
Zjazdy naukowe

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Poznań 24-27 września 2008

Komunikat 1

(Czytaj więcej... | Zjazdy)

Zjazdy: 2005-10-03 XXXII Zjazd Naukowy PTP – Kraków 2005
Wysłany przez admin dnia 03-10-2005 (4989 odsłon)
Zjazdy naukowe

W dniach 22 – 25 września 2005 r. odbył się w Krakowie XXXII Zjazd Naukowy PTP, którego temat brzmiał: „Żyć wspólnie: odkrywać innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele”. Wzięło w nim udział ok. 1000 osób. Na program Zjazdu złożyło się 9 wykładów plenarnych,  100 sympozjów, 30 warsztatów oraz wiele sesji plakatowych, w sumie ok. 700 wystąpień. Ten bogaty program dostarczył jego uczestnikom wielu okazji do przemyśleń, wymiany doświadczeń i twórczej dyskusji. Dokumentacja fotograficzna Zjazdu zostanie udostępniona na naszej stronie w celu umożliwienia wyboru wszystkim zainteresowanym. Komunikat w tej sprawie zamieścimy odrębnie.

Materiały Zjazdu będą dostępne w księgarni Pracowni Testów Psychologicznych PTP.

Następny Zjazd Naukowy odbędzie się w 2008 r. w Poznaniu.

(Czytaj więcej... | Zjazdy)

Zjazdy: 2005-01-20 XXX Zjazd Naukowy PTP
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (6252 odsłon)
Zjazdy naukowe

JUBILEUSZOWY ZJAZD NAUKOWY
Warszawa 9-12 września 1999"Psychologia u progu XXI wieku:
od teorii do praktyki i od praktyki do teorii."

W Księgarni Pracowni Testów Psychologicznych można nabyć materiały zjazdowe zawierające szczegółowy program Zjazdu i streszczenia wszystkich wystąpień, opublikowane w postaci 300-stronnicowej książki.

(Czytaj więcej... | Zjazdy)

Zjazdy: 2005-01-20 XXXI Zjazd Naukowy PTP
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (4708 odsłon)
Zjazdy naukowe

XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Lublin 5-8 września 2002
"Psychologia w perspektywie XXI wieku"

(Czytaj więcej... | Zjazdy)