Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Portal PTP: Szkolenia

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Szkolenia: 2017_02_21 Studia podyplomowe UW
Wysłany przez admin dnia 21-02-2018 (15 odsłon)
Szkolenia

Ostatni etap rekrutacji na studia podyplomowe Psychologia Sądowa na Wydziale Psychologii UW!

Start: Marzec 2018 r.

Ukończenie studiów umożliwia pełne przygotowanie do pełnienia roli psychologa biegłego sądowego. Kompetencje naszych absolwentów poświadczamy dodatkowo w listach polecających do Prezesów Sądów.

www.podyplomowe.psychologia.pl/kier-stud/psychologia-sadowa


Wydział Psychologii UW zaprasza osoby będące w pełnym szkoleniu z zakresu psychoterapii na kurs Szkolenie w psychoterapii: praktyka psychoterapeutyczna pod superwizją

Szkolenie umożliwia pierwsze kroki w samodzielnej praktyce psychoterapeutycznej ze wsparciem superwizora.

Trwa nabór do drugiej grupy.

Uczestnikom zapewniamy prowadzenie terapii pacjenta skonsultowanego uprzednio przez terapeutów Akademickiego Ośrodka Psychoterapii wraz z otrzymaniem wstępnych informacji dotyczących specyfiki problemu danego pacjenta.

Minimum 132 h superwizji grupowej prowadzonej przez superwizorów w nurcie analitycznym, posiadających certyfikaty superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz uprawnienia superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

www.podyplomowe.psychologia.pl/szkolenie-w-psychoterapii


(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Szkolenia: 2017_10_03 Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w SWPR
Wysłany przez admin dnia 03-10-2017 (419 odsłon)
Szkolenia

SZKOŁA WYŻSZA PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE ZAPRASZA
NA PODYPLOMOWE,KWALIFIKACYJNE
STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I SOCJOTERAPII 2017-2019.
STUDIUM TRWA 3 SEMESTRY - 360 G.
POCZĄTEK-LISTOPAD 2017 - zgłoszenia do 31.10.2017

Szkolenie spełnia warunki do ubiegania się o rekomendacje PTP trenera I stopnia.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:
swpr.edu.pl>podyplomowe

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Szkolenia: 2017_05_23 Szkolenie uzupełniające dla sychoterapeutów
Wysłany przez admin dnia 23-05-2017 (1130 odsłon)
Szkolenia

TERAPIA SYSTEMOWA RODZIN I PAR Z ELEMENTAMI TERAPII
PSYCHODYNAMICZNEJ

Szkolenie uzupełniające dla psychoterapeutów
styczeń 2018 - grudzień 2021

Obecnie trwa nabór

Cel: Wzbogacenie warsztatu terapeutycznego o umiejętność prowadzenia terapii rodzin i małżeństw

Czas szkolenia: 4 lata, 336 godzin

Miejsce: Warszawa, Psyche Plus, ul. Cieszyńska 2A

Adresaci: Osoby, które ukończyły pełne szkolenie psychoterapeutyczne lub są w trakcie takiego szkolenia.

Rada Programowa: prof. dr hab. n med. Bogdan de Barbaro, dr hab., prof. UJ Barbara Józefik, dr hab., prof. UW Barbara Tryjarska

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Szkolenia: 2017_02_13 Laboratorium Psychoedukacji zaprasza na szkolenie.
Wysłany przez admin dnia 13-02-2017 (977 odsłon)
Szkolenia

Szkolenie „Psychoterapia oparta na mentalizacji”
(MBT – Mentalization Based Treatment)
stopień podstawowy.
3-5.04.2017, Poznań

Zapraszamy na kolejną w Polsce edycję szkolenia MBT, współorganizowanego i certyfikowanego przez Laboratorium Psychoedukacji, Pracownię Humani i Anna Freud Centre w Londynie.

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Szkolenia: 2016_09_04 Studium opiniowania sądowo-psychologicznego
Wysłany przez admin dnia 05-09-2016 (1309 odsłon)
Szkolenia

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

zaprasza psychologów do udziału w rocznym cyklu szkoleniowym

REKRUTACJA do 11. EDYCJI STUDIUM 2016/2017

Studium jest elementem ogólnopolskiego, interdyscyplinarnego programu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na rzecz pomocy dzieciom uczestniczącym w procedurach prawnych. Wychodzi również naprzeciw potrzebom wynikającym z regulacji prawnych, które wymagają od osób ubiegających się o wpis na listę biegłych sądowych wiadomości specjalnych, potwierdzonych dokumentami lub innymi dowodami (par 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych – Dz.U. Nr 15 z 2005r. poz. 133).

Studium jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i realizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z PTP w ramach programu "PARTNER".

Adresaci: psycholodzy, biegli sądowi, studenci ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku: psychologia.

Cel: przygotowanie psychologów do pracy w zakresie opiniowania dla potrzeb orzecznictwa sądowego w postępowaniu karnym i cywilnym oraz podnoszenie kompetencji psychologów pełniących funkcję biegłych sądowych.

Szczegóły

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Szkolenia: 2015-04-22 Seminaria IPPS
Wysłany przez admin dnia 22-04-2015 (1936 odsłon)
Szkolenia

        Instytut Psychologii i Psychiatrii Sądowej wspólnie z Polskim Towarzystwem Psychologicznym organizuje seminaria dla psychologów opiniujących w sprawach sądowych. Celem seminariów jest doskonalenie umiejętności w zakresie opiniowania, a także umożliwienie biegłym wymiany doświadczeń.

        Seminaria będą się odbywały w soboty w godzinach od 10.00 do 17.00 w siedzibie Instytutu w Warszawie przy ul. L.Kruczkowskiego 6 lok. 6A/1 (wejście przez recepcję).

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Szkolenia: 2013-09-18 Szkolenia psychometryczne.
Wysłany przez admin dnia 19-09-2013 (5650 odsłon)
Szkolenia

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA do akredytacji przez PTP SZKOLEŃ PSYCHOMETRYCZNYCH
dla profesjonalistów niebędących psychologami.

Zarząd Główny PTP na posiedzeniu 19 czerwca przyjął zasady i procedurę akredytowania szkoleń z psychometrii ( patrz zakładka certyfikaty i rekomendacje pkt. XI.). Zapraszamy placówki szkolące a także indywidualne osoby do nadsyłania programów szkolenia zgodnie z powyższymi zasadami. Ukończenie akredytowanego szkolenia z psychometrii umożliwi niepsychologowi zakup i stosowanie narzędzi z kategorii II. Podział narzędzi diagnostycznych jest zamieszczony na stronie internetowej PTP oraz Pracowni Testów Psychologicznych PTP sp. z o.o.
Wnioski wraz z pełną dokumentacją należy przesyłać na adres biura ZG PTP ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Szkolenia: 2013_08_13 Szkolenia IES
Wysłany przez admin dnia 13-08-2013 (2559 odsłon)
Szkolenia

SZKOLENIA

 1. „Biegły psycholog w sprawach cywilnych”
  Kurs dla psychologów - kandydatów na biegłych
 2.         Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie organizuje w dniach od 21 do 24 października 2013 roku czterodniowe szkolenie pt. „Biegły psycholog w sprawach cywilnych”.

 3. „Ocena kompetencji wychowawczych rodziców w sytuacji konfliktu
  o uregulowanie kontaktów z dziećmi”
  Kurs dla psychologów i pedagogów RODK
 4.         Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie organizuje w dniach od 7 do 10 października 2013 roku czterodniowe szkolenie pt. „Ocena kompetencji wychowawczych rodziców w sytuacji konfliktu o uregulowanie kontaktów z dziećmi”. Jest to kolejna edycja programu, który był realizowany w ubiegłym roku.

 5. „Nieletni sprawcy czynów zabronionych”
  Kurs dla psychologów - kandydatów na biegłych
 6.         Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie organizuje w dniach od 18 do 21 listopada 2013 roku czterodniowe szkolenie pt. „Nieletni sprawcy czynów zabronionych”.

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Szkolenia: 2013_08_13 Kurs dla psychologów - kandydatów na biegłych
Wysłany przez admin dnia 13-08-2013 (3046 odsłon)
Szkolenia

„Nieletni sprawcy czynów zabronionych”
Kurs dla psychologów - kandydatów na biegłych

        Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie organizuje w dniach od 18 do 21 listopada 2013 roku czterodniowe szkolenie pt. „Nieletni sprawcy czynów zabronionych”.

        Szkolenie odbędzie się w hotelu Aspel w Krakowie przy ul. Bratysławskiej 2. Koszt udziału (bez noclegów, śniadań i kolacji) wynosi 750 zł plus należny podatek VAT. Opłata obejmuje koszty: organizacyjne, materiały, poczęstunek w czasie przerw na kawę oraz obiady.

        W przypadku, jeżeli podmiot delegujący zamierza korzystać ze zwolnienia z podatku VAT z tytułu nabywania usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanej w całości lub w części (co najmniej 70%) ze środków publicznych proszony jest o wypełnienie i przysłanie do Instytutu wraz ze zgłoszeniem załączonego do niniejszego komunikatu oświadczenia. W przeciwnym razie do ceny szkolenia będzie doliczony VAT w wysokości 23%.

        Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy nadsyłać drogą elektroniczną lub faksem do dnia 30 września 2013 roku, podając nazwiska zgłaszanych osób oraz dane płatnika, celem wystawienia faktury pro forma. Po otrzymaniu wpłaty Instytut niezwłocznie wystawi fakturę VAT.

        Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

        Instytut na potrzeby szkolenia dokonał rezerwacji miejsc w hotelu Aspel przy ul. Bratysławskiej 2 w Krakowie. Zarezerwowano pokoje jedno i dwuosobowe. W sprawie rezerwacji noclegów prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z hotelem.

        Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu


zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Instytut Ekspertyz Sądowych
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków,
na adres e-mail: mwojciechowska@ies.krakow.pl, trajtar@ies.krakow.pl, lub faksem (12 422 38 50);

w sprawach merytorycznych należy kontaktować się z:
dr. Tomaszem Rajtarem, Zakład Psychologii Sądowej IES (tel. 12 618 57 69),
e-mail: trajtar@ies.krakow.pl

rezerwacji noclegów: na hasło IES należy dokonywać w hotelu Aspel w terminie do dnia:
11października 2013 r.
www.hotel.aspel.com.pl , hotel@aspel.com.pl , tel. (12 617 64 00)
Ceny pokoi:

pokój jednoosobowy ze śniadaniem – 170 złotych,
pokój dwuosobowy ze śniadaniem – 220 złotych.

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Szkolenia: 2013_08_13 Kurs dla psychologów i pedagogów RODK
Wysłany przez admin dnia 13-08-2013 (4047 odsłon)
Szkolenia

„Ocena kompetencji wychowawczych rodziców w sytuacji konfliktu o uregulowanie kontaktów z dziećmi”
Kurs dla psychologów i pedagogów RODK

        Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie organizuje w dniach od 7 do 10 października 2013 roku czterodniowe szkolenie pt. „Ocena kompetencji wychowawczych rodziców w sytuacji konfliktu o uregulowanie kontaktów z dziećmi”. Jest to kolejna edycja programu, który był realizowany w ubiegłym roku.

        Szkolenie skierowane jest przede wszystkim dla pracowników RODK, ale mogą wziąć w nim udział także inni biegli zajmujący się lub uwzględniający zajmowanie się tą problematyką w przyszłości, zwłaszcza jeśli planują ubiegać się o rekomendacje PTP dla biegłych sądowych.

        Program obejmuje 25 godzin zajęć. Ich celem jest przedstawienie podstawowego problemu, przed jakim staje biegły zajmujący się opiniowaniem w sprawach rodzinnych i opiekuńczych – oceny kompetencji wychowawczych opiekunów. Rozważane będą kwestie teoretyczne: definicja tego pojęcia oraz zakres, jaki ono obejmuje.

        Zostanie także przedstawiona propozycja skali do badania behawioralnych wskaźników kompetencji wychowawczych opiekunów opracowanej przez dr Alicję Czerederecką. Skala ta ma szczególne zastosowanie w sytuacji konfliktu o uregulowanie opieki nad dziećmi, można ją jednak także wykorzystywać do pomiaru kompetencji na poziomie ogólnym. Oprócz zagadnień wprowadzających w tę problematykę przewidziano warsztaty obejmujące wykorzystanie skali w opiniach opracowanych w Zakładzie Psychologii Sądowej oraz zastosowania jej w przypadkach dostarczonych przez uczestników szkolenia.

        Szkolenie odbędzie się w hotelu Aspel w Krakowie przy ul. Bratysławskiej 2. Koszt udziału (bez noclegów, śniadań i kolacji) wynosi 650 zł plus należny podatek VAT. Opłata obejmuje koszty: organizacyjne, materiały, poczęstunek w czasie przerw na kawę oraz obiady.

        W przypadku, jeżeli podmiot delegujący zamierza korzystać ze zwolnienia z podatku VAT z tytułu nabywania usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanej w całości lub w części (co najmniej 70%) ze środków publicznych, proszony jest o wypełnienie i przysłanie do Instytutu wraz ze zgłoszeniem załączonego do niniejszego komunikatu oświadczenia. W przeciwnym razie do ceny szkolenia będzie doliczony VAT w wysokości 23%.

        Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy nadsyłać drogą elektroniczną lub faksem do dnia 30 sierpnia 2013 roku, podając nazwiska zgłaszanych osób oraz dane płatnika, celem wystawienia faktury pro forma. Po otrzymaniu wpłaty Instytut niezwłocznie wystawi fakturę VAT.

        Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

        Instytut na potrzeby szkolenia dokonał rezerwacji miejsc w hotelu Aspel przy ul. Bratysławskiej 2 w Krakowie oraz w hotelu Mistia przy ul. Szlak 73a. Zarezerwowano pokoje jedno- i dwuosobowe W sprawie rezerwacji noclegów prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z hotelem.

        Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu

zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Instytut Ekspertyz Sądowych
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków,
na adres e-mail: mwojciechowska@ies.krakow.placzerederecka@ies.krakow.pl, lub faksem (12 422 38 50);

w sprawach merytorycznych należy kontaktować się z:
dr Alicją Czerederecką, Zakład Psychologii Sądowej IES (tel. 12 618 57 69),
e-mail: aczerederecka@ies.krakow.pl

rezerwacji noclegów: na hasło IES należy dokonywać w hotelu Aspel w terminie do dnia:
6 września 2013 r.
www.hotel.aspel.com.pl , hotel@aspel.com.pl , tel. (12 617 64 00)
Ceny pokoi:

pokój jednoosobowy – 135 złotych, + śniadania – 14,-złotych,
pokój dwuosobowy – 162 złotych, + śniadanie – 2 x 14,- złotych.

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Szkolenia: 2013_08_13 Kurs dla psychologów - kandydatów na biegłych
Wysłany przez admin dnia 13-08-2013 (3757 odsłon)
Szkolenia

„Biegły psycholog w sprawach cywilnych”
Kurs dla psychologów – biegłych i kandydatów na biegłych

        Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie organizuje w dniach od 21 do 24 października 2013 roku czterodniowe szkolenie pt. „Biegły psycholog w sprawach cywilnych”.

        Celem kursu jest przedstawienie zasad opiniowania w sprawach dotyczących oświadczenia woli w formie testamentu oraz w formie innej umowy cywilnoprawnej (darowizny, umowy kredytowe), a także w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Z praktyki eksperckiej Instytutu wynika, że coraz częściej strony procesowe oczekują w takich przypadkach opinii psychologa. Zajęcia w formie wykładów oraz warsztatów (odwołujących się do analizy przypadków) prowadzone będą przez zespół biegłych z Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu.

        Szkolenie odbędzie się w hotelu Aspel w Krakowie przy ul. Bratysławskiej 2. Koszt udziału (bez noclegów, śniadań i kolacji) wynosi 650 zł plus należny podatek VAT. Opłata obejmuje koszty: organizacyjne, materiały, poczęstunek w czasie przerw na kawę oraz obiady.

        W przypadku, jeżeli podmiot delegujący zamierza korzystać ze zwolnienia z podatku VAT z tytułu nabywania usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanej w całości lub w części (co najmniej 70%) ze środków publicznych proszony jest o wypełnienie i przysłanie do Instytutu wraz ze zgłoszeniem załączonego do niniejszego komunikatu oświadczenia. W przeciwnym razie do ceny szkolenia będzie doliczony VAT w wysokości 23%.

        Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy nadsyłać drogą elektroniczną lub faksem do dnia 13 września 2013 roku, podając nazwiska zgłaszanych osób oraz dane płatnika, celem wystawienia faktury pro forma. Po otrzymaniu wpłaty Instytut niezwłocznie wystawi fakturę VAT.

        Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

        Instytut na potrzeby szkolenia dokonał rezerwacji miejsc w hotelu Aspel przy ul. Bratysławskiej 2 w Krakowie. Zarezerwowano pokoje jedno i dwuosobowe. W sprawie rezerwacji noclegów prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z hotelem.

        Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu


zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Instytut Ekspertyz Sądowych
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków,
na adres e-mail: ies@ies.krakow.pl, eskupien@ies.krakow.pl, lub faksem (12 422 38 50);

w sprawach merytorycznych należy kontaktować się z:
dr Elżbieta Skupień, Sekretariat IES (tel. 12 618 58 00),
e-mail: eskupien@ies.krakow.pl

rezerwacji noclegów: na hasło IES należy dokonywać w hotelu Aspel w terminie do dnia:
13 września 2013 r.
www.hotel.aspel.com.pl , hotel@aspel.com.pl , tel. (12 617 64 00)
Ceny pokoi:

pokój jednoosobowy ze śniadaniem – 170 złotych,
pokój dwuosobowy ze śniadaniem – 220 złotych.

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Szkolenia: 2013_01_14 Psychoonkologia kliniczna - studia podyplomowe
Wysłany przez admin dnia 14-01-2013 (3245 odsłon)
Szkolenia

Gdański Uniwersytet Medyczny uruchamia studia podyplomowe z psychoonkologii objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.
Rekrutacja do 30 stycznia.


www.psychoonkologia.gumed.edu.pl

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Szkolenia: 2012_10_10 Traumatyczna żałoba – diagnoza i terapia
Wysłany przez admin dnia 10-10-2012 (4605 odsłon)
Szkolenia

Traumatyczna żałoba - diagnoza i terapia

27-28 PAŹDZIERNIKA 2012

Dr Wanda Badura

 •          Natura doznań psychicznych w sytuacjach utraty w wyniku wydarzeń traumatycznych;

 •          Kryteria złożonej żałoby (m.in. Horowitz, Prigerson);

 •          Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa stabilizująca negatywny przebieg traumatycznej żałoby;

 •          Analiza obciążeń emocjonalnych oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach traumatycznych utrat i żałoby.

  (Czytaj więcej... | Szkolenia)

  Szkolenia: 2012_06_28 Studia Podyplomowe z Psychologii Klinicznej
  Wysłany przez admin dnia 28-06-2012 (6309 odsłon)
  Szkolenia

  Poszerz swoje kwalifikacje

  Instytut Psychologii
  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  ogłasza nabór na
  Studia Podyplomowe z Psychologii Klinicznej
  w roku akademickim 2012/2013.

  (Czytaj więcej... | Szkolenia)

  Szkolenia: 2017_04_12 Szkolenie dla psychologów badających osoby posługujace sie bronią.
  Wysłany przez admin dnia 11-03-2011 (26296 odsłon)
  Szkolenia

  INFORMACJA O SZKOLENIU PSYCHOLOGÓW BADAJĄCYCH OSOBY POSŁUGUJĄCE SIĘ BRONIĄ LUB STARAJĄCE SIĘ O BROŃ

  Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych PTP organizuje kolejną edycję szkolenia "BROŃ".

  (Czytaj więcej... | Szkolenia)