Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Przygotuj dla siebie przelew

Za pomocą tego formularza możecie Państwo wypełnić i wydrukować blankiet przelewu na konto PTP.

Proszę wypełnić poniższy formularz.
Przy każdej pozycji jest podana standardowa kwota, którą należy wpłacić, ale służy ona tylko jako przypomnienie
(pole "kwota" należy wypełnić samemu) .
Wpłata za...
Kwota
Imię i nazwisko
Adres
Forma zapłaty Wpłata
Przelew
nr Twojego konta
(proszę wypełnić tylko w przypadku płatności przelewem)


Problemy i uwagi proszę zgłaszać do webmastera