Portal PTP
.:: Zarz±d Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarz±du Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorz±d
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  miêdzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Archiwum tekstów

Portal PTP: Wrzesień 2016

TekstyodsłonDataAkcje
· Konferencje: 2016_09_27 Konferencja Trzech Sekcji13452016-09-27Strona gotowa do druku Wy¶lij ten tekst do znajomych
· Z prac ZG PTP: 2016_09_22 Porozumienie Zawodów Medycznych16402016-09-22Strona gotowa do druku Wy¶lij ten tekst do znajomych
· Pożegnania: 2016 Wspomnienie o Andrzeju Wi¶niewskim26932016-09-13Strona gotowa do druku Wy¶lij ten tekst do znajomych
· Szkolenia: 2016_09_04 Studium opiniowania s±dowo-psychologicznego26222016-09-04Strona gotowa do druku Wy¶lij ten tekst do znajomych
Proszê wybraæ miesi±c który chcesz przejrzeæ:


 
[ Wykaz archiwum tekstów | Pokaż WSZYSTKIE teksty ]