Portal PTP
.:: Zarz±d Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarz±du Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorz±d
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  miêdzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Archiwum tekstów

Portal PTP: Listopad 2017

TekstyodsłonDataAkcje
· Z prac ZG PTP: 2017_11_20 Komunikat OPZZ16402017-11-20Strona gotowa do druku Wy¶lij ten tekst do znajomych
· Prawo: 2017_11_06 Aspekty prawne pracy psychologa69262017-11-06Strona gotowa do druku Wy¶lij ten tekst do znajomych
· Prawo: 2017_11_07 Tajemnica zawodowa psychologa347842017-11-06Strona gotowa do druku Wy¶lij ten tekst do znajomych
· Z prac ZG PTP: 2017_11_01 Ogólnopolski Zwi±zek Zawodowy Psychologów21502017-11-01Strona gotowa do druku Wy¶lij ten tekst do znajomych
· Z prac ZG PTP: 2017_10_01 Psychologia - Kluczowe koncepcje13782017-11-01Strona gotowa do druku Wy¶lij ten tekst do znajomych
Proszê wybraæ miesi±c który chcesz przejrzeæ:


 
[ Wykaz archiwum tekstów | Pokaż WSZYSTKIE teksty ]