Portal PTP
  
.:: Sekcja Diagnozy PTP ::.
Informacje


Aktualności
Sekcja Poleca- rekomendowanie książek
2015-02-01 00:31:34

Szanowni Państwo,

zachęcamy Państwa do zapoznania się z nową inicjatywą Zarządu Sekcji Diagnozy, polegającą na rekomendowaniu przez Sekcję wartościowych, istniejących na rynku publikacji książkowych z zakresu diagnozy psychologicznej. Mamy nadzieje, że działalność ta stanie się skutecznym sposobem propagowania szeroko rozumianych dobrych praktyk i profesjonalizmu w działaniach psychologów – diagnostów.

Po dyskusjach w Zarządzie proponujemy następujący tryb powstawania rekomendacji:

1. Członek Sekcji, który uzna, że na rynku pojawiła się wartościowa publikacja z zakresu diagnozy psychologicznej, pisze recenzję tej książki, w której wskazuje jej zalety z punktu widzenia dobrych praktyk diagnostycznych, i przesyła taką recenzję do Zarządu Sekcji wraz z pisemnym wnioskiem o przyznanie książce statusu 'Sekcja poleca'.

2. Po wpłynięciu do Zarządu w.w. wniosku recenzja rozsyłana jest do wszystkich członków Sekcji (wraz ze wskazaniem o jaką książkę chodzi) oraz zamieszczana na Forum dyskusyjnym Sekcji (http://paluchja-forum.home.amu.edu.pl/index.php ). Od momentu przesłania tej informacji członkowie Sekcji mają miesiąc na ustosunkowanie się do recenzji (na stronach Forum lub/i drogą mailową).

3. Po upływie miesiąca od czasu upublicznienia recenzji Zarząd, w oparciu o opinie sformułowane przez członków Sekcji podejmie decyzje dotycząca rekomendowania przez Sekcje danej publikacji.

4. W sytuacji, gdy w toku dyskusji pojawi się odmienna negatywna recenzja książki, stworzona przez innego członka Sekcji, Zarząd zaproponuje powołanie trzeciej osoby spośród członków Sekcji, która sporządziłaby kolejna recenzję, odnosząc się do argumentów z dwóch istniejących recenzji. Recenzja taka kończyć się powinna konkluzją dotyczącą rekomendowania lub braku rekomendacji książki przez Sekcję. W przypadku gdy nikt nie podejmie się stworzenia trzeciej recenzji, Zarząd podejmuje decyzję o nie przyznawaniu omawianej książce rekomendacji z powodu braku konkluzywnych wniosków.

5. Jeżeli podczas dyskusji nie pojawią się recenzje polemiczne Zarząd podejmuje decyzję o przyznaniu omawianej książce rekomendacji Sekcji.

6. Zarząd informuje wydawcę książki oraz jej autora o przyznaniu rekomendacji. Oznacza to, że wydawca może zamieścić taką informację na materiałach promocyjnych publikacji (m.in. także na obwolucie książki lub innych materiałach do niej dołączanych).

Zapraszamy Państwa do zgłaszania publikacji do rekomendowania, a także do komentarzy dotyczących samej idei rekomendowania publikacji, jak i sposobu prowadzenia tych rekomendacji.

Z poważaniem
Bartosz Zalewski


2 Komunikat o IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Diagnoza psychologiczn
2015-02-01 00:27:31

Szanowni Członkowie Sekcji Diagnozy PTP,

uprzejmie przypominamy, że dnia 28 lutego tego roku mija termin zgłoszeń do IV edycji Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania, która odbywa się w tym roku pod hasłem „Standardy diagnozy psychologicznej w praktyce”.

Dziękujemy osobom, które już zgłosiły udział w konferencji. Podczas konferencji planujemy dyskutować o standardach ogólnych procesu diagnozy, które ukazały się na stronie Sekcji w zeszłym roku oraz nad sposobami stosowania ich w poszczególnych obszarach działań psychologów diagnostów - w tym kontekście dostaliśmy informacje o planowanych sympozjach. Wszystkich Państwa zapraszamy do formułowania zajmowania stanowiska w sprawie stosowania standardów diagnozy w różnych obszarach aktywności psychologów i zgłaszania wystąpień na konferencji.

Będziemy wdzięczni za przekazanie tej informacji także do osób, które mogą być zainteresowane udziałem w konferencji. Zależy nam na budowaniu środowiska dyskusji wokół dobrych praktyk w diagnozie psychologicznej.

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2015 roku w siedzibie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Informacje o konferencji znajdują się tutaj: http://www.acpir.swps.pl/index.php/konferencje/iv-konferencja-naukowa-z-cyklu-diagnoza-jako-przedmiot-badania-i-nauczania-pt-standardy-diagnozy-psychologicznej-w-praktyce

Serdecznie zapraszamy
w imieniu Komitetu Organizacyjnego

Bartosz Zalewski
Katedra Diagnozy Psychologicznej SWPS
Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej PTP
diagnoza.konferencja@swps.edu.pl


Specjalizacja Kliniczna - program
2015-02-01 00:19:06
Szanowni Państwo, na prośbę Krzysztofa Piórowskiego, Zastępcy Przewodniczącej PTP Oddział w Bydgoszczy zamieszczamy poniższy apel o włączenie się w proces tworzenia standardów programowych dla Specjalizacji z psychologii klinicznej. Prosimy o zapoznanie się z treścią listu: http://goo.gl/PUCQUA