Portal PTP
  
.:: Sekcja Diagnozy PTP ::.
Informacje


Aktualności
Diagnoza jako przedmiot badania i nauczania.
2013-05-19 22:45:31

             Serdecznie zapraszamy psychologów praktyków do wzięcia udziału w III ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej problematyce diagnozy psychologicznej pt.: „Poszukiwany – przepis na dobrego diagnostę: poszukują badacze, dydaktycy i praktycy.”

Konferencja odbędzie się w Warszawie, w gmachu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, w dniach 22-23 listopada 2013 r.

Do dnia 30 lipca 2013 można zgłaszać chęć aktywnego udziału.

Podczas konferencji dyskutowane będą takie tematy, jak:

  • Rozwój zawodowy w zakresie kompetencji diagnostycznych W tym kontekście zapraszamy praktyków do dzielenia się uwagami krytycznymi na temat mocnych i słabych stron obecnych sposobów kształcenia w oparciu o własne refleksje związane z wymaganiami praktyki.

  • Diagnoza psychologiczna w praktyce Planujemy, by badacze prezentowali raporty dotyczące użyteczności wybranych narzędzi diagnostycznych oraz prezentacje poruszające problematykę integracji wiedzy płynącej z różnych narzędzi w kontekście realizacji określonego zadania diagnostycznego. Praktyków zapraszamy do:

    • dzielenia się doświadczeniami i refleksjami na temat tego na ile obecnie dostępne na rynku narzędzia wspomagają realizowanie zadań diagnostycznych w określonych kontekstach praktycznych; oraz

    • do prezentowania wypracowanych przez siebie (lub swoje miejsce pracy) sposobów podejmowania problemów etycznych, prawnych, formalnych oraz merytorycznych związanych ze świadczeniem usług diagnostycznych;

Koszt udziału w konferencji wynosi 200 zł.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znaleźć można na stronie:

www.swps.pl/warszawa/warszawa-aktualnosci/warszawa-konferencje-sympozja-seminaria-1
Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie

Pytania kierować można na adres: diagnozakonferencja@swps.edu.pl
Zapraszamy!