Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE

ZARZĄD GŁÓWNY
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

Biuro: tel. 22 831 13 68
E-mail: ptp@psych.uw.edu.pl

Księgowość: tel. 22 831 16 84
E-mail: ptp-finanse@psych.uw.edu.pl

Rachunek bankowy w PKO BP S.A. I O/Warszawa nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

Kontakt z Biurem Zarządu Głównego PTP
poniedziałki, wtorki i czwartki - kontakt mailowy i telefoniczny
nr tel. 22 831 13 68 lub 0 502 700 472
w godz. 10.00 - 14.00

 piątki - tylko kontakt mailowy: ptp@psych.uw.edu.pl


środy - Biuro nieczynne

UWAGA!
W związku z zaleceniem ograniczenia przebywania w budynku przy ul. Stawki 5/7,
ewentualne wizyty w Biurze ZG PTP możliwe są jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym;
wejście do budynku Wydziału Psychologii UW bez odpowiedniego upoważnienia nie będzie możliwe.


Polityka prywatności w PTP
EuroPsy
Newsletter
COVID-19

2021_12_06 Poszukiwani psychologowie do pracy w OZSS Sądu Okręgowego w Warszawie
Wysłany przez admin dnia 06-12-2021 (21 odsłon)
Różne
Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie poszukuje specjalistów:
  • w zakresie psychologii w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
  • w zakresie psychologii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

(Czytaj więcej... | )

2021_10_04 Poszukiwani psychologowie-specjaliści do pracy w OZZS Sądu Okręgowego
Wysłany przez admin dnia 04-10-2021 (230 odsłon)
Różne
Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie poszukuje specjalistów:
  • w zakresie psychologii do pracy w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów (Olsztyn) w wymiarze ½ etatu,
  • w zakresie psychologii do pracy w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów z siedzibą w Mrągowie w wymiarze ½ etatu.

(Czytaj więcej... | )

Szkolenia: 2021_10_01 Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii 2021-2023
Wysłany przez admin dnia 01-10-2021 (252 odsłon)
Szkolenia
COLLEGIUM VERUM W WARSZAWIE ZAPRASZA
NA PODYPLOMOWE
STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I SOCJOTERAPII 2021-2023.
STUDIUM TRWA 3 SEMESTRY-360 g, w weekendy
POCZĄTEK-LISTOPAD 2021 - zgłoszenia do 16.11.2021

Szkolenie spełnia warunki do ubiegania się o rekomendacje PTP trenera I stopnia umiejętności psychospołecznych
 
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:
www.collegiumverum.pl

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Szkolenia: 2021_08_24 Szkolenie dla psychologów badających osoby posługujace sie bronią
Wysłany przez admin dnia 25-08-2021 (656 odsłon)
Szkolenia
INFORMACJA O SZKOLENIU PSYCHOLOGÓW BADAJĄCYCH OSOBY POSŁUGUJĄCE SIĘ BRONIĄ LUB STARAJĄCE SIĘ O BROŃ

Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych PTP organizuje kolejną edycję szkolenia "BROŃ".

Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizuje szkolenia dla psychologów prowadzących badania osób pracujących z bronią i kandydatów ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni na podstawie art. 15c z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tj. Dz.U. z 2020, poz.955 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. ( Dz. U. z 2019 poz.1562 z późn. zm.)

Celem szkolenia jest rzetelne przygotowanie kadry psychologów do prowadzenia powyższych badań wg programu zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Konferencje: 2021_03_12 „Psychologiczne i społeczne aspekty zdrowia...
Wysłany przez admin dnia 12-03-2021 (670 odsłon)
Konferencje
Przekazujemy informację i zapraszamy do udziału w
Jubileuszowej XIII Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z
okazji 30-lecia utworzenia Sekcji Psychologii Zdrowia
pt. „Psychologiczne i społeczne aspekty zdrowia
z perspektywy globalnych oraz lokalnych problemów i ich rozwiązań„
14-15 maja 2021 roku

Organizatorzy: Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski, Sekcja Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Dodatkowe informacje będzie można znaleźć na stronie www.psychologiazdrowia.psych.uw.edu.pl (strona w przygotowaniu)

(Czytaj więcej... | Konferencje)

Konferencje: 2021_03_12 „Współczesne drogi rozwoju –między obawą a nadzieją
Wysłany przez admin dnia 12-03-2021 (645 odsłon)
Konferencje
Przekazujemy informację o dwudziestej dziewiątej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej
„Współczesne drogi rozwoju – między obawą a nadzieją”
20-22 maja 2021
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi wydarzenia: https://psprc.edu.pl/okpr

(Czytaj więcej... | Konferencje)

Konferencje: 2021_03_12 „Emocje w języku, poznaniu,doświadczeniu i terapii
Wysłany przez admin dnia 12-03-2021 (591 odsłon)
Konferencje
Przekazujemy informację o II Konferencji Edukacyjno-Szkoleniowej „Emocje w języku, poznaniu, doświadczeniu i terapii", która odbędzie się w dniach 25-26.03.2021.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi wydarzenia: http://www.emocje2021.bok-ump.pl

(Czytaj więcej... | Konferencje)

Z prac ZG PTP: 2021_03_02 Komunikat Zarządu Głównego o zmianach opłat rekomendacyjnych
Wysłany przez admin dnia 02-03-2021 (703 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego
Od 10 marca 2021 r. zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTP z dnia 19 czerwca 2013 r., zmieni się wysokość opłat rekomendacyjnych. Szczegóły w tabeli. Zaktualizowana wysokość opłat będzie umieszczona w opisach poszczególnych procedur rekomendacyjnych i w zakładce „przelew”. Ustalone opłaty będą w wysokości brutto, tzn. będą zawierały w sobie należny podatek VAT.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Różne: 2021_02_16 Stanowisko Komitetu Psychologii PAN w sprawie publikacji MEN
Wysłany przez admin dnia 16-02-2021 (737 odsłon)
Różne
Stanowisko Komitetu Psychologii PAN
w sprawie publikacji "Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych"
przez Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r.

(Czytaj więcej... | Różne)

PTP: 2020_10_08 Głucho o głuchych - spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich
Wysłany przez admin dnia 08-10-2020 (918 odsłon)
PTP
Informacja o udziale Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dr Krystyny Teresy Panas w zorganizowanym z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich spotkaniu dotyczącym potrzeb osób głuchych w kryzysie psychicznym.

(Czytaj więcej... | PTP)

Z prac ZG PTP: 2020_10_01 Zarząd Główny PTP popiera stanowisko Komitetu Psychologii PAN
Wysłany przez admin dnia 01-10-2020 (1111 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego
Warszawa, 23 września 2020

Stanowisko Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wyraża stanowcze poparcie dla stanowiska Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w sprawie przypadku cenzury represyjnej oraz popiera protest Komitetu wobec żądania usunięcia z kwartalnika „Dziecko Krzywdzone. Teoria – Badania – Praktyka” artykułu dotyczącego prewencji wykorzystywania seksualnego w Kościele Katolickim, skierowanego do wydawcy czasopisma (Fundacji “Dajemy Dzieciom Siłę̨”) przez urzędnika Ministerstwa Sprawiedliwości.

Stanowisko Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk opublikowane jest pod linkiem http://www.kompsych.pan.pl/images/Uchwały/Stanowisko_KP_PAN_2020-09-03.pdf

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2020_09_09 Stanowisko PTP w sprawie wniosku PSTB
Wysłany przez admin dnia 09-09-2020 (1466 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego
Stanowisko PTP w sprawie wniosku Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy nowego zawodu / specjalności: Terapeuta behawioralny.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2020_09_09 Stanowisko PTP na temat propozycji nowelizacji Rozporządzenia MZ
Wysłany przez admin dnia 09-09-2020 (1054 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na temat propozycji nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

StanowiskoPTP-MZ.pdf

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

PTP: 2020_04_10 PTP POMOC W STANIE EPIDEMII KORONAWIRUSA
Wysłany przez admin dnia 10-04-2020 (1831 odsłon)
PTP

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE

POMOC W STANIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

W związku z trudną sytuacją, w której znaleźliśmy się jako społeczeństwo i jako społeczność, zwracamy się z prośbą o pomoc i wsparcie - postarajmy się wykorzystać nasze profesjonalne umiejętności najlepiej jak tylko się da w tym szczególnym okresie. 

Prosimy osoby zajmujące się krótkoterminowymi formami pracy psychologicznej: interwencją kryzysową, psychoterapią czy poradnictwem psychologicznym, o dołączenie do akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie epidemii koronawirusa. Będzie to wkład naszego środowiska zawodowego w pomoc dla społeczeństwa.

Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany włączeniem się do akcji i zaoferowaniem bezpłatnej pomocy psychologicznej przez telefon lub internet, prosimy o wysłanie na adres ptp@psych.uw.edu.pl wiadomości z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu (lub adresem Skype, czy też innym namiarem na kontakt elektroniczny) i dopiskiem: „Proszę o umieszczenie przesłanych przeze mnie danych na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w ramach akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie epidemii koronawirusa w celu świadczenia przeze mnie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób wymagających wsparcia w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Wyrażam zgodę, aby Polskie Towarzystwo Psychologiczne opublikowało moje następujące dane: … (należy bezwzględnie wskazać jakie konkretnie dane Towarzystwo może opublikować, tj. np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy) w ramach akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie epidemii koronawirusa. Informuję, że Polskie Towarzystwo Psychologiczne wykonało wobec mnie obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO.”

Na stronie internetowej PTP opublikowana zostanie lista psychologów - członków Towarzystwa, którzy włączą się w akcję (imię, nazwisko, link z adresem Skype lub innym namiarem na kontakt elektroniczny lub podany numer telefonu. Możemy też podać możliwe dni i godziny świadczenia pomocy). Informujemy, że w akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie epidemii koronawirusa mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni PTP lub członkowie nadzwyczajni PTP posiadający certyfikaty lub rekomendacje Towarzystwa w zakresie umiejętności specjalistycznych.

Dziękujemy za Państwa zgłoszenia oraz życzymy zdrowia i spokoju w tych trudnych chwilach.

Wszystkich naszych czytelników i odbiorców zachęcamy do bieżącego śledzenia aktualnych komunikatów umieszczanych na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Informujemy także, że Wydawnictwo Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – za zgodą WHO – opublikowało przetłumaczone na język polski wytyczne „Opieka domowa nad pacjentami z łagodnymi objawami sugerującymi podejrzenie zakażenia nowym koronawirusem (COVID-19) oraz postępowanie z osobami, które miały z nimi kontakt. Tymczasowe zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 4 lutego 2020 r.”. Dokument wydany został jako suplement nr 1/2020 do czasopisma „European Journal of Translational and Clinical Medicine” i dostępny jest na stronie https://ejtcm.gumed.edu.pl/article_coronavirus

(Czytaj więcej... | PTP)

PTP: 2020_03_23 Komunikat Pracowni Testów Psychologicznych PTP
Wysłany przez admin dnia 23-03-2020 (2120 odsłon)
PTP
Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne Zarząd Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Sp. z o.o. postanowił przedłużyć zmiany w organizacji działalności Pracowni:
  • do 31 sierpnia 2020 r. odwołane są wszystkie organizowane przez nas szkolenia (zarówno stacjonarne, jak i wyjazdowe),
  • do 31 maja 2020 r. nasza stacjonarna Księgarnia Symptomy pozostaje zamknięta.
 
Dalsze postępowanie zależy od rozwoju sytuacji.
 
Zakup zarówno testów psychologicznych, jak książek jest możliwy w sklepie internetowym https://www.practest.com.pl/ksiegarnia-symptomy (z wyłączeniem opcji odbioru osobistego).
 
Zachęcamy do zakupów internetowych!  
 
W związku z przejściem na zdalny tryb pracy osób zatrudnionych w Dziale Merytorycznym uprzejmie prosimy o kontakt mailowy (pracownia@practest.com.pl), a nie telefoniczny. Adresy mailowe poszczególnych pracowników można znaleźć na naszej stronie w zakładce "O nas": https://www.practest.com.pl/zespol

(Czytaj więcej... | PTP)