Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE

ZARZĄD GŁÓWNY
ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa
Biuro: tel/fax 22 831 13 68
E-mail: ptp@psych.uw.edu.pl
Księgowość: tel. 22 831 16 84
E-mail: ptp-finanse@psych.uw.edu.pl

Rachunek bankowy w PKO BP S.A. I O/Warszawa nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

Kontakt z Biurem Zarządu Głównego PTP
W związku z zaleceniem maksymalnego ograniczenia przebywania w budynku przy ul. Stawki 5/7,
pracownicy administracyjni Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wracają do pracy w trybie zdalnym.
Ewentualne wizyty w Biurze ZG PTP możliwe są jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym,
wejście do budynku Wydziału Psychologii UW bez odpowiedniego upoważnienia nie będzie możliwe.

wtorki i czwartki
dyżur stacjonarny w siedzibie Biura: tel. (22) 831-13-68 lub 502-700-472 w godz. 10.00 - 12.00
lub mailowo ptp@psych.uw.edu.pl

poniedziałki i piątki
praca w trybie zdalnym w godz. 10.00 - 14.00
kontakt pod numerem telefonu: 502-700-472 w godz. 10.00 - 14.00
lub mailowo ptp@psych.uw.edu.pl


Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 30 marca 2021 r. zmarła

Anna Ciupa

Członkini Honorowa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
twórczyni i wieloletnia dyrektorka Ośrodka Badań i Usług Psychologicznych PTP,
odznaczona za długoletnią działalność na rzecz naszego stowarzyszenia
i pełnienie w nim przez dziesięciolecia wielu ważnych funkcji
Odznaką „Za zasługi dla PTP”.
Żegnamy wybitnego psychologa praktyka, specjalistę w dziedzinie psychologii
klinicznej, znawcę terapii zaburzeń emocjonalnych u dzieci.
Żegnamy Niezwykłego Człowieka, całym sercem oddanego najsłabszym,
dzieciom i młodzieży, wykluczonym, dysfunkcyjnym społecznie.
Zainicjowała w Polsce i przez lata aktywnie działała na rzecz ruchu streetworkerów.
Żegnamy Osobę ważną dla środowiska psychologów i dla naszego stowarzyszenia.
Przez kilkadziesiąt lat kształtowała i umacniała w nas
tożsamość zawodową psychologów.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne poniosło wielką stratę.

W bólu i żalu wspominamy i żegnamy Koleżankę, Mentorkę, Przyjaciela.
Przez całą aktywność zawodową była w gotowości do udzielania pomocy.
Pani Anno, Aniu, pamiętamy …

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Przewodnicząca i Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy z PTP


 
Pożegnanie Anny Ciupy w piątek 9 kwietnia br.: o godz. 11.00 Msza w Kościele w Otrębusach,
o godz. 13.00 odprowadzenie do grobu na Cmentarzu w Pyrach
Zdjęcie: Fundacja Sto Pociech


Polityka prywatności w PTP
EuroPsy
Newsletter
COVID-19

Pożegnania: Anna Ciupa 1941 - 2021
Wysłany przez admin dnia 08-04-2021 (36 odsłon)
Pożegnania
Ania Ciupa 1941 - 2021

Trudno pogodzić się z tym, że Ani Ciupy nie ma już wśród nas. Ania była Osobą bardzo ważną dla rzeszy psychologów, dla mnie osobiście, dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zaangażowana od pół wieku w społeczną działalność naszego stowarzyszenia, przez 30 lat kierowała Ośrodkiem Badań i Usług Psychologicznych PTP tworząc z tej placówki wizytówkę Towarzystwa, a przede wszystkim miejsce przygotowania psychologów do trudnej pracy diagnostycznej i interwencyjnej. Liczne prace, które Ania inspirowała i przez lata prowadziła znalazły swoje odbicie w praktyce profesjonalnej, dzięki Jej wnikliwemu i otwartemu umysłowi, niestrudzonemu zaangażowaniu i umiejętności współpracy.

Pracowała nad standardami orzeczniczymi w psychologii, projektami edukacyjnymi dla psychologów, programami szkoleń dla terapeutów uzależnień, programami oddziaływań w środowisku dzieci i młodzieży i wieloma innymi. Nie sposób też przecenić roli i aktywności Ani w starania o uregulowanie prawnego statusu psychologa. Dobrze zorientowana w aktualnej sytuacji prawnej, gotowa na każdą prośbę uczestniczyć w pracach różnych gremiów parlamentarnych, by walczyć o pełne wdrożenie ustawy zawodowej. 

Trzy lata temu Ania wycofała się z kierowania Ośrodkiem Badań i Usług Psychologicznych, można było jednak liczyć na Jej uwagi czy przemyślenia w sprawach trudnych, gotowa doradzić, wskazać możliwe rozwiązania. Nawet ciężka choroba nie przerwała gotowości Ani do pomocy. Swoje mądre uwagi, szczególnie wątpliwości, przekazywała z niezwykłym taktem i delikatnością, trudno było nie liczyć się z nimi.

Anię interesowali ludzie i ich problemy, była więc gotowa wykorzystywać swoją wiedzę merytoryczną i kompetencje do pomocy psychologicznej osobom najsłabszym, dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi, osobom wykluczonym społecznie. W kontaktach zawodowych i prywatnych cechowała Ją niezwykła wrażliwość, delikatność i szacunek dla każdego człowieka. Każdy rozmówca czuł się ważny i doceniony, nawet, jeśli się z nim nie zgadzała.

Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w 2018 roku uznało zasługi Ani przyznając Jej tytuł Honorowej Członkini Towarzystwa, który nie w pełni wyraża jak wiele stowarzyszenie i całe środowisko psychologów zawdzięcza tej Mądrej, Skromnej, Ciepłej Osobie. 

Ania przez wiele lat wspierała mnie w moich działaniach na rzecz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Była jedyną osobą, do której mogłam się zwrócić z każdą sprawą zawodową, ale też i po radę w sprawach prywatnych, ponieważ wspólna przez dziesięciolecia praca przerodziła się w przyjaźń. Tym trudniej uświadomić sobie, że nie będzie już można chwycić za telefon…  

Żegnaj Aniu, będę tęsknić za Tobą
Małgorzata Toeplitz-Winiewska


(Czytaj więcej... | Pożegnania)

Konferencje: 2021_03_12 „Psychologiczne i społeczne aspekty zdrowia...
Wysłany przez admin dnia 12-03-2021 (125 odsłon)
Konferencje
Przekazujemy informację i zapraszamy do udziału w
Jubileuszowej XIII Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z
okazji 30-lecia utworzenia Sekcji Psychologii Zdrowia
pt. „Psychologiczne i społeczne aspekty zdrowia
z perspektywy globalnych oraz lokalnych problemów i ich rozwiązań„
14-15 maja 2021 roku

Organizatorzy: Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski, Sekcja Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Dodatkowe informacje będzie można znaleźć na stronie www.psychologiazdrowia.psych.uw.edu.pl (strona w przygotowaniu)

(Czytaj więcej... | Konferencje)

Konferencje: 2021_03_12 „Współczesne drogi rozwoju –między obawą a nadzieją
Wysłany przez admin dnia 12-03-2021 (114 odsłon)
Konferencje
Przekazujemy informację o dwudziestej dziewiątej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej
„Współczesne drogi rozwoju – między obawą a nadzieją”
20-22 maja 2021
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi wydarzenia: https://psprc.edu.pl/okpr

(Czytaj więcej... | Konferencje)

Konferencje: 2021_03_12 „Emocje w języku, poznaniu,doświadczeniu i terapii
Wysłany przez admin dnia 12-03-2021 (90 odsłon)
Konferencje
Przekazujemy informację o II Konferencji Edukacyjno-Szkoleniowej „Emocje w języku, poznaniu, doświadczeniu i terapii", która odbędzie się w dniach 25-26.03.2021.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi wydarzenia: http://www.emocje2021.bok-ump.pl

(Czytaj więcej... | Konferencje)

Z prac ZG PTP: 2021_03_02 Komunikat Zarządu Głównego o zmianach opłat rekomendacyjnych
Wysłany przez admin dnia 02-03-2021 (163 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego
Od 10 marca 2021 r. zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTP z dnia 19 czerwca 2013 r., zmieni się wysokość opłat rekomendacyjnych. Szczegóły w tabeli. Zaktualizowana wysokość opłat będzie umieszczona w opisach poszczególnych procedur rekomendacyjnych i w zakładce „przelew”. Ustalone opłaty będą w wysokości brutto, tzn. będą zawierały w sobie należny podatek VAT.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Szkolenia: 2021_02_22 Szkolenie dla psychologów badających osoby posługujace sie bronią.
Wysłany przez admin dnia 22-02-2021 (313 odsłon)
Szkolenia
INFORMACJA O SZKOLENIU PSYCHOLOGÓW BADAJĄCYCH OSOBY POSŁUGUJĄCE SIĘ BRONIĄ LUB STARAJĄCE SIĘ O BROŃ

Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych PTP organizuje kolejną edycję szkolenia "BROŃ".
 
Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizuje szkolenia dla psychologów prowadzących badania osób pracujących z bronią i kandydatów ubiegających się o zezwolenie naposiadanie broni na podstawie art. 15c z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tj. Dz.U. z 2020, poz.955) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. ( Dz. U. z 2019 poz.1562 z późn. zm.)

Celem szkolenia jest rzetelne przygotowanie kadry psychologów do prowadzenia powyższych badań wg programu zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wymagania:
  1. tytuł magistra psychologii
  2. co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej 3 lata praktyki w diagnozowaniu, w ostatnim pięcioleciu zatrudnienie na stanowisku psychologa.
W związku ze stanem epidemii, możliwością zakażeniem wirusem, zmieniona została formuła szkolenia z trybu stacjonarnego na on-line do odwołania. Szkolenie będzie odbywać się weekendowo.
Wykłady i warsztaty w terminach :
10 - 11.04.2021 r. (sobota, niedziela)
17 - 18.04.2021 r. (sobota, niedziela)
24.04.2021 r.         (sobota)
Zajęcia superwizyjne dotyczące orzekania połączone z rozmową egzaminacyjną na bazie własnych badań diagnostycznych i przygotowanych orzeczeń odbędą się w terminie :
29.05.2021 r.  (sobota)

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Różne: 2021_02_16 Stanowisko Komitetu Psychologii PAN w sprawie publikacji MEN
Wysłany przez admin dnia 16-02-2021 (133 odsłon)
Różne
Stanowisko Komitetu Psychologii PAN
w sprawie publikacji "Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych"
przez Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r.

(Czytaj więcej... | Różne)

Szkolenia: 2020_10_16 Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii 2020-2022
Wysłany przez admin dnia 16-10-2020 (628 odsłon)
Szkolenia
COLLEGIUM VERUM W WARSZAWIE ZAPRASZA
NA PODYPLOMOWE
STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I SOCJOTERAPII 2020-2022.
STUDIUM TRWA 3 SEMESTRY-360 g, w weekendy
POCZĄTEK-GRUDZIEŃ 2020 - zgłoszenia do 2.12.2020
           Szkolenie spełnia warunki do ubiegania się o rekomendacje PTP trenera I stopnia umiejętności psychospołecznych


(Czytaj więcej... | Szkolenia)

PTP: 2020_10_08 Głucho o głuchych - spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich
Wysłany przez admin dnia 08-10-2020 (338 odsłon)
PTP
Informacja o udziale Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dr Krystyny Teresy Panas w zorganizowanym z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich spotkaniu dotyczącym potrzeb osób głuchych w kryzysie psychicznym.

(Czytaj więcej... | PTP)

Z prac ZG PTP: 2020_10_01 Zarząd Główny PTP popiera stanowisko Komitetu Psychologii PAN
Wysłany przez admin dnia 01-10-2020 (498 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego
Warszawa, 23 września 2020

Stanowisko Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wyraża stanowcze poparcie dla stanowiska Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w sprawie przypadku cenzury represyjnej oraz popiera protest Komitetu wobec żądania usunięcia z kwartalnika „Dziecko Krzywdzone. Teoria – Badania – Praktyka” artykułu dotyczącego prewencji wykorzystywania seksualnego w Kościele Katolickim, skierowanego do wydawcy czasopisma (Fundacji “Dajemy Dzieciom Siłę̨”) przez urzędnika Ministerstwa Sprawiedliwości.

Stanowisko Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk opublikowane jest pod linkiem http://www.kompsych.pan.pl/images/Uchwały/Stanowisko_KP_PAN_2020-09-03.pdf

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2020_09_09 Stanowisko PTP w sprawie wniosku PSTB
Wysłany przez admin dnia 09-09-2020 (872 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego
Stanowisko PTP w sprawie wniosku Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy nowego zawodu / specjalności: Terapeuta behawioralny.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2020_09_09 Stanowisko PTP na temat propozycji nowelizacji Rozporządzenia MZ
Wysłany przez admin dnia 09-09-2020 (485 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na temat propozycji nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

StanowiskoPTP-MZ.pdf

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

PTP: 2020_04_10 PTP POMOC W STANIE EPIDEMII KORONAWIRUSA
Wysłany przez admin dnia 10-04-2020 (1211 odsłon)
PTP

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE

POMOC W STANIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

W związku z trudną sytuacją, w której znaleźliśmy się jako społeczeństwo i jako społeczność, zwracamy się z prośbą o pomoc i wsparcie - postarajmy się wykorzystać nasze profesjonalne umiejętności najlepiej jak tylko się da w tym szczególnym okresie. 

Prosimy osoby zajmujące się krótkoterminowymi formami pracy psychologicznej: interwencją kryzysową, psychoterapią czy poradnictwem psychologicznym, o dołączenie do akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie epidemii koronawirusa. Będzie to wkład naszego środowiska zawodowego w pomoc dla społeczeństwa.

Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany włączeniem się do akcji i zaoferowaniem bezpłatnej pomocy psychologicznej przez telefon lub internet, prosimy o wysłanie na adres ptp@psych.uw.edu.pl wiadomości z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu (lub adresem Skype, czy też innym namiarem na kontakt elektroniczny) i dopiskiem: „Proszę o umieszczenie przesłanych przeze mnie danych na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w ramach akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie epidemii koronawirusa w celu świadczenia przeze mnie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób wymagających wsparcia w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Wyrażam zgodę, aby Polskie Towarzystwo Psychologiczne opublikowało moje następujące dane: … (należy bezwzględnie wskazać jakie konkretnie dane Towarzystwo może opublikować, tj. np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy) w ramach akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie epidemii koronawirusa. Informuję, że Polskie Towarzystwo Psychologiczne wykonało wobec mnie obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO.”

Na stronie internetowej PTP opublikowana zostanie lista psychologów - członków Towarzystwa, którzy włączą się w akcję (imię, nazwisko, link z adresem Skype lub innym namiarem na kontakt elektroniczny lub podany numer telefonu. Możemy też podać możliwe dni i godziny świadczenia pomocy). Informujemy, że w akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie epidemii koronawirusa mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni PTP lub członkowie nadzwyczajni PTP posiadający certyfikaty lub rekomendacje Towarzystwa w zakresie umiejętności specjalistycznych.

Dziękujemy za Państwa zgłoszenia oraz życzymy zdrowia i spokoju w tych trudnych chwilach.

Wszystkich naszych czytelników i odbiorców zachęcamy do bieżącego śledzenia aktualnych komunikatów umieszczanych na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Informujemy także, że Wydawnictwo Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – za zgodą WHO – opublikowało przetłumaczone na język polski wytyczne „Opieka domowa nad pacjentami z łagodnymi objawami sugerującymi podejrzenie zakażenia nowym koronawirusem (COVID-19) oraz postępowanie z osobami, które miały z nimi kontakt. Tymczasowe zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 4 lutego 2020 r.”. Dokument wydany został jako suplement nr 1/2020 do czasopisma „European Journal of Translational and Clinical Medicine” i dostępny jest na stronie https://ejtcm.gumed.edu.pl/article_coronavirus

(Czytaj więcej... | PTP)

PTP: 2020_03_23 Komunikat Pracowni Testów Psychologicznych PTP
Wysłany przez admin dnia 23-03-2020 (1326 odsłon)
PTP
Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne Zarząd Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Sp. z o.o. postanowił przedłużyć zmiany w organizacji działalności Pracowni:
  • do 31 sierpnia 2020 r. odwołane są wszystkie organizowane przez nas szkolenia (zarówno stacjonarne, jak i wyjazdowe),
  • do 31 maja 2020 r. nasza stacjonarna Księgarnia Symptomy pozostaje zamknięta.
 
Dalsze postępowanie zależy od rozwoju sytuacji.
 
Zakup zarówno testów psychologicznych, jak książek jest możliwy w sklepie internetowym https://www.practest.com.pl/ksiegarnia-symptomy (z wyłączeniem opcji odbioru osobistego).
 
Zachęcamy do zakupów internetowych!  
 
W związku z przejściem na zdalny tryb pracy osób zatrudnionych w Dziale Merytorycznym uprzejmie prosimy o kontakt mailowy (pracownia@practest.com.pl), a nie telefoniczny. Adresy mailowe poszczególnych pracowników można znaleźć na naszej stronie w zakładce "O nas": https://www.practest.com.pl/zespol

(Czytaj więcej... | PTP)

Z prac ZG PTP: 2020_03_12 Komunikat w sprawie koronawirusa
Wysłany przez admin dnia 12-03-2020 (1293 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego
W związku z ostatnimi wydarzeniami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, w szczególności z zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW (https://www.uw.edu.pl/zarzadzenie-rektora-uw-z-10-marca-2020-r-w-sprawie-zapobiegania-rozprzestrzenianiu-sie-wirusa-covid-19-wsrod-spolecznosci-uw/), informujemy, że posiedzenie Zarządu Głównego PTP zaplanowane na 25 marca 2020r. zostaje ODWOŁANE. Nowy termin posiedzenia ustalony będzie w zależności od aktualnej sytuacji.

Jednocześnie informujemy, że  zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID-19, pracownicy administracyjni Polskiego Towarzystwa Psychologicznego od dnia 12 marca 2020r. wykonują pracę zdalnie poza siedzibą Biura Zarządu Głównego PTP.
W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 502 700 472 lub mailowo ptp@psych.uw.edu.pl

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)