Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE

ZARZĄD GŁÓWNY
ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa
Biuro: tel/fax 22 831 13 68
E-mail: ptp@psych.uw.edu.pl
Księgowość: tel. 22 831 16 84
E-mail: ptp-finanse@psych.uw.edu.pl

Rachunek bankowy w PKO BP S.A. I O/Warszawa nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

Kontakt z Biurem Zarządu Głównego PTP
poniedziałki i piątki (praca w trybie zdalnym) - kontakt pod numerem telefonu: 502 700 472 w godz. 10.00 - 14.00
lub mailowo ptp@psych.uw.edu.pl
wtorki i czwartki - dyżur stacjonarny w siedzibie Biura w godz. 10.00 - 14.00


UWAGA! ewentualne wizyty w Biurze możliwe są jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym,
wejście do budynku Wydziału Psychologii UW bez odpowiedniego upoważnienia nie będzie możliwe.

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 4 września 2020 r. zmarł
były wieloletni przewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Dr hab. prof. nadzw. Jerzy Mellibruda

twórca i dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP,
odznaczony za długoletnią działalność na rzecz naszego stowarzyszenia
i pełnienie w nim przez dziesięciolecia wielu ważnych funkcji Odznaką
„Za zasługi dla PTP”. W uznaniu zasług dla polskiej psychologii odznaczony medalem PTP „Za zasługi dla polskiej psychologii”.
Żegnamy wybitnego przedstawiciela polskiej i światowej psychologii, Nowatora i Autorytet w dziedzinach psychoterapii i treningu psychologicznego.
Profesor był Osobą ważną dla środowiska psychologów i dla naszego stowarzyszenia, przez wiele lat reprezentował Polskę w organizacjach międzynarodowych. Przez kilkadziesiąt lat kształcił nowe pokolenia psychologów, psychoterapeutów i trenerów.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne, polska psychologia i psychoterapia
poniosły wielką stratę.
Z ogromnym żalem żegnamy Profesora, Mentora, Kolegę, Przyjaciela.

Naszej Koleżance Zofii Sobolowskiej-Mellibruda i Rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Przewodnicząca i Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy z PTP

Uroczystość pożegnania odbędzie się w środę 16 września 2020 r.
o godz. 13.00 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

Dom Pogrzebowy, ul. Powązkowska 43/45, Warszawa (wejście od bramy nr 2)

Jurek Mellibruda nie żyje. Trudno uwierzyć, a tym bardziej pogodzić się z odejściem Osoby tak aktywnej, pełnej pasji, pomysłów i stale działającej mimo ciężkiej choroby. Nikt nie zrobił tak wiele jak Jurek  dla środowiska polskich psychologów i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zaczął kierować Towarzystwem w trudnych latach 80-tych ubiegłego wieku, w stanie wojennym i okresie zawieszenia działalności stowarzyszeń. To niespożyta energia i zapał Jurka pozwoliły zmienić i rozszerzyć zakres działalności Towarzystwa, które stało się miejscem profesjonalnego wsparcia dla praktyki psychologicznej, miejscem doskonalenia specyficznych umiejętności i kompetencji zawodowych. Jurek inspirował swoimi pomysłami wielu psychologów, więc szybko rozwijające się w Towarzystwie placówki usługowe, szkoleniowe, wydawnicze i badawcze znalazły odpowiedzialnych i sprawnych liderów. To właśnie wtedy i dzięki Jurkowi Towarzystwo stało się wspólnotą psychologów, w której dobrze się czuli zarówno badacze, jak i praktycy. Zyskało też prestiż społeczny.
On sam poświecił się tworzeniu programów innowacyjnych „ Ludzie pomagający ludziom z problemami alkoholowymi”, które stały się początkiem Instytutu Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP w 1988 roku, obecnie Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Z końcem 1991 roku przestał pełnić funkcję przewodniczącego PTP, ale w następnych latach pozostawał we władzach stowarzyszenia.
Z Jurkiem spotkaliśmy się w latach 80-tych pracując  w katedrze Psychologii Klinicznej ówczesnego Instytutu, dziś Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zachęcił mnie do pracy w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, zostałam wybrana do władz PTP. Przejmując po Nim przewodniczenie Towarzystwu zawsze mogłam liczyć na Jego pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów. Dzięki Jego wsparciu zdecydowałam się wtedy podjąć tę trudną i odpowiedzialną funkcję i wiele przez lata się od Niego nauczyłam. Nie unikał okazji do dyskusji, a często nawet ostrych sporów, gdy mieliśmy różne poglądy. Starał się bardzo dokładnie i szczegółowo przedstawić swój punkt widzenia. Rzadko można było  Go przekonać do zmiany stanowiska, ale nie potrafił się gniewać, gdy podtrzymywało się swoje poglądy.
Jurek Mellibruda przez ponad 40 lat był dla mnie niezwykle ważną osobą i nawet jeśli nie spotykaliśmy się tygodniami wiedziałam, że mogę zawsze zatelefonować i skorzystać z Jego pomocy, życzliwości, wiedzy profesjonalnej i doświadczenia.
 
Żegnaj Jurku, nie da się Ciebie zapomnieć.
 
Małgorzata Toeplitz-Winiewska


Polityka prywatności w PTP
EuroPsy
Newsletter
COVID-19

Z prac ZG PTP: Stanowisko PTP w sprawie wniosku Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej
Wysłany przez admin dnia 09-09-2020 (41 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego
Stanowisko PTP w sprawie wniosku Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy nowego zawodu / specjalności: Terapeuta behawioralny.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: Stanowisko PTP na temat propozycji nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia
Wysłany przez admin dnia 09-09-2020 (33 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na temat propozycji nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

StanowiskoPTP-MZ.pdf

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

PTP: 2020_04_10 PTP POMOC W STANIE EPIDEMII KORONAWIRUSA
Wysłany przez admin dnia 10-04-2020 (670 odsłon)
PTP

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE

POMOC W STANIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

W związku z trudną sytuacją, w której znaleźliśmy się jako społeczeństwo i jako społeczność, zwracamy się z prośbą o pomoc i wsparcie - postarajmy się wykorzystać nasze profesjonalne umiejętności najlepiej jak tylko się da w tym szczególnym okresie. 

Prosimy osoby zajmujące się krótkoterminowymi formami pracy psychologicznej: interwencją kryzysową, psychoterapią czy poradnictwem psychologicznym, o dołączenie do akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie epidemii koronawirusa. Będzie to wkład naszego środowiska zawodowego w pomoc dla społeczeństwa.

Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany włączeniem się do akcji i zaoferowaniem bezpłatnej pomocy psychologicznej przez telefon lub internet, prosimy o wysłanie na adres ptp@psych.uw.edu.pl wiadomości z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu (lub adresem Skype, czy też innym namiarem na kontakt elektroniczny) i dopiskiem: „Proszę o umieszczenie przesłanych przeze mnie danych na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w ramach akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie epidemii koronawirusa w celu świadczenia przeze mnie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób wymagających wsparcia w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Wyrażam zgodę, aby Polskie Towarzystwo Psychologiczne opublikowało moje następujące dane: … (należy bezwzględnie wskazać jakie konkretnie dane Towarzystwo może opublikować, tj. np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy) w ramach akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie epidemii koronawirusa. Informuję, że Polskie Towarzystwo Psychologiczne wykonało wobec mnie obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO.”

Na stronie internetowej PTP opublikowana zostanie lista psychologów - członków Towarzystwa, którzy włączą się w akcję (imię, nazwisko, link z adresem Skype lub innym namiarem na kontakt elektroniczny lub podany numer telefonu. Możemy też podać możliwe dni i godziny świadczenia pomocy). Informujemy, że w akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie epidemii koronawirusa mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni PTP lub członkowie nadzwyczajni PTP posiadający certyfikaty lub rekomendacje Towarzystwa w zakresie umiejętności specjalistycznych.

Dziękujemy za Państwa zgłoszenia oraz życzymy zdrowia i spokoju w tych trudnych chwilach.

Wszystkich naszych czytelników i odbiorców zachęcamy do bieżącego śledzenia aktualnych komunikatów umieszczanych na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Informujemy także, że Wydawnictwo Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – za zgodą WHO – opublikowało przetłumaczone na język polski wytyczne „Opieka domowa nad pacjentami z łagodnymi objawami sugerującymi podejrzenie zakażenia nowym koronawirusem (COVID-19) oraz postępowanie z osobami, które miały z nimi kontakt. Tymczasowe zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 4 lutego 2020 r.”. Dokument wydany został jako suplement nr 1/2020 do czasopisma „European Journal of Translational and Clinical Medicine” i dostępny jest na stronie https://ejtcm.gumed.edu.pl/article_coronavirus

(Czytaj więcej... | PTP)

PTP: 2020_03_23 Komunikat Pracowni Testów Psychologicznych PTP
Wysłany przez admin dnia 23-03-2020 (528 odsłon)
PTP
Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne Zarząd Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Sp. z o.o. postanowił przedłużyć zmiany w organizacji działalności Pracowni:
  • do 31 sierpnia 2020 r. odwołane są wszystkie organizowane przez nas szkolenia (zarówno stacjonarne, jak i wyjazdowe),
  • do 31 maja 2020 r. nasza stacjonarna Księgarnia Symptomy pozostaje zamknięta.
 
Dalsze postępowanie zależy od rozwoju sytuacji.
 
Zakup zarówno testów psychologicznych, jak książek jest możliwy w sklepie internetowym https://www.practest.com.pl/ksiegarnia-symptomy (z wyłączeniem opcji odbioru osobistego).
 
Zachęcamy do zakupów internetowych!  
 
W związku z przejściem na zdalny tryb pracy osób zatrudnionych w Dziale Merytorycznym uprzejmie prosimy o kontakt mailowy (pracownia@practest.com.pl), a nie telefoniczny. Adresy mailowe poszczególnych pracowników można znaleźć na naszej stronie w zakładce "O nas": https://www.practest.com.pl/zespol

(Czytaj więcej... | PTP)

Z prac ZG PTP: 2020_03_12 Komunikat w sprawie koronawirusa
Wysłany przez admin dnia 12-03-2020 (935 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego
W związku z ostatnimi wydarzeniami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, w szczególności z zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW (https://www.uw.edu.pl/zarzadzenie-rektora-uw-z-10-marca-2020-r-w-sprawie-zapobiegania-rozprzestrzenianiu-sie-wirusa-covid-19-wsrod-spolecznosci-uw/), informujemy, że posiedzenie Zarządu Głównego PTP zaplanowane na 25 marca 2020r. zostaje ODWOŁANE. Nowy termin posiedzenia ustalony będzie w zależności od aktualnej sytuacji.

Jednocześnie informujemy, że  zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID-19, pracownicy administracyjni Polskiego Towarzystwa Psychologicznego od dnia 12 marca 2020r. wykonują pracę zdalnie poza siedzibą Biura Zarządu Głównego PTP.
W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 502 700 472 lub mailowo ptp@psych.uw.edu.pl

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

WZD: 2020_03_05 Komunikat
Wysłany przez admin dnia 05-03-2020 (689 odsłon)
WZD
W dniu 29 lutego 2020r. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W trakcie obrad przeprowadzono wybory uzupełniające do Głównej Komisji Rewizyjnej PTP, uzupełniono skład Sądu Koleżeńskiego PTP I instancji oraz uchwalono nowelizacje Statutu PTP w zakresie przepisów dotyczących liczebności i trybu kooptacji do organów statutowych PTP.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zapoznało się także z podsumowaniem dotyczącym prac nad szczegółowymi przepisami Kodeksu Etycznego Psychologa. Przyjęto przedstawiony materiał do dalszych prac, powierzając je dotychczasowym zespołom.
Wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie Kodeksu dziękujemy i gratulujemy.

(Czytaj więcej... | WZD)

Z prac ZG PTP: 2020_02_28 Komunikat Zarządu Głównego o zmianach opłat rekomendacyjnych
Wysłany przez admin dnia 28-02-2020 (474 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego
Od 10 marca 2020 r. zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTP z dnia 19 czerwca 2013 r., zmieni się wysokość opłat rekomendacyjnych. Szczegóły w tabeli. Zaktualizowana wysokość opłat będzie umieszczona w opisach poszczególnych procedur rekomendacyjnych i w zakładce „przelew”. Ustalone opłaty będą w wysokości brutto, tzn. będą zawierały w sobie należny podatek VAT.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

PTP: 2020_02_25 Komunikat
Wysłany przez admin dnia 25-02-2020 (429 odsłon)
PTP
Z przyjemnością informujemy, że członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pan prof. dr hab. Andrzej Sękowski, członek Prezydium Zarządu Głównego i pan dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW zostali członkami Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023. Serdecznie gratulujemy.

(Czytaj więcej... | PTP)

Konferencje: 2020_02_11 Zaproszenie na Międzynarodowy Dzień Psychologa 2020
Wysłany przez admin dnia 11-02-2020 (474 odsłon)
Konferencje
Zarząd Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ma zaszczyt zaprosić na konferencję z okazji
MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PSYCHOLOGA 2020
pt. Dylematy Etyczne W Diagnozie Psychologicznej

która odbędzie się w Krakowie
7 marca 2020 roku (sobota) o godz. 16.00

więcej informacji na stronie konferencji:

(Czytaj więcej... | Konferencje)

Z prac ZG PTP: 2019_05_12 Stanowisko Prezydium ZGPTP
Wysłany przez admin dnia 12-05-2019 (1072 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Stanowisko Prezydium ZG PTP dotyczące standardów zawodowych psychologa i psychoterapeuty w kontekście zaleceń Rzecznika Praw Pacjenta dotyczących usług zdrowotnych wobec osób ze stresem bojowym.

Informacja dla Kampanii Przeciw Homofobii - odpowiedź Prezydium ZG PTP na prośbę o konsultację i opinię w sprawie projektu Ustawy o zakazie praktyk konwersyjnych

Stanowisko PTP dotyczącego projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_04_18 Stanowisko PTP
Wysłany przez admin dnia 18-04-2019 (1174 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Stanowisko PTP w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę szybkiej nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się̨ o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Nowelizacja ta uzupełniając lukę prawną pozwoli pracowniom psychologicznym na wydawanie formalnie poprawnych dokumentacji prowadzonych badań. Wskazujemy jedynie na najważniejsze uwagi, usuwające w naszej opinii nieuchronną niezgodność treści proponowanego orzeczenia ze stanem faktycznym.

Stanowisko PTP

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_04_14 Stanowisko PTP
Wysłany przez admin dnia 14-04-2019 (1038 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Stanowisko PTP w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

W załączeniu przesyłam uwagi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (UD494). Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny w dniu 20 marca br. z terminem zgłaszania uwag do 9 bm. Polskie Towarzystwo Psychologiczne nie zostało zaproszone do konsultacji przygotowywanego ważnego aktu prawnego. Mimo to, pozwalamy sobie przesłać ważne uwagi z nadzieją, że będą rozpatrzone w toku prac nad ostateczną wersją ustawy.

Stanowisko PTP

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_03_19 Komunikat
Wysłany przez admin dnia 19-03-2019 (1015 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Udostępniamy informację o przeprowadzonym badaniu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę "Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci". Zachęcamy do zapoznania się z wynikami oraz informacjami zawartymi w raporcie pod linkiem:

https://diagnozakrzywdzenia.pl

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_01_23 Reaktywowanie Sekcji Neuropsychologii
Wysłany przez admin dnia 23-01-2019 (1511 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że 16 stycznia 2019 r. reaktywowano Ogólnopolską Sekcję Neuropsychologii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Cele sekcji przewidują:

  1. rozwijanie wiedzy neuropsychologicznej, wspieranie rozwoju badań naukowych i działań edukacyjnych, aplikację oraz upowszechnianie wyników badań naukowych w odniesieniu do wiedzy na temat relacji pomiędzy mózgiem a zachowaniem,
  2. wzmacnianie integracji wiedzy pomiędzy dyscyplinami naukowymi, które przyczyniają się do poznawania relacji pomiędzy mózgiem a zachowaniem – w tym neuropsychologii klinicznej, neuropsychologii poznawczej, psychofizjologii, neuropsychologii medycznej i neurorehabilitacji,
  3. wspieranie procesu integracji polskich neuropsychologów z międzynarodowymi społecznościami naukowymi zajmującymi się badaniami nad mózgiem i zachowaniem.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_01_16 Komunikat Zarządu Głównego
Wysłany przez admin dnia 16-01-2019 (1135 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat Zarządu Głównego o ważnych terminach w 2019/2020 roku

Posiedzenia Prezydium ZG:
20 listopada

Posiedzenia Zarządu Głównego:
11 grudnia

Walne Zgromadzenie Delegatów PTP

Posiedzenia Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych:
13 maja, 10 czerwca, 09 września, 07 października, 04 listopada, 09 grudnia 2019 roku, 13 stycznia, 03 lutego, 09 marca, 06 kwietnia, 11 maja, 08 czerwca 2020 roku.
Termin egzaminu z psychologii klinicznej ustalany jest przez Komisję na wniosek zainteresowanych.
- do zapoznania się propozycja pytań egzaminacyjnych

Posiedzenie Rady Trenerów PTP: daty są ustalane

Zebranie Zarządu Oddziału PTP w Warszawie:
daty są ustalane

Szkolenia dla psychologów nt. "Badanie psychologiczne osób starających się o broń lub posługujących się bronią"
Zapraszamy na sesję jesienną:
- I  etap szkolenia w dn. 22-23-24-25.10.2020 r.
- II etap szkolenia w dn. 27-28-29.11.2020 r.
Informacje tel. 506 008 599
Całkowity koszt szkolenia 2 800 zł, dla członków PTP koszt szkolenia 2 700 zł, możliwość zapłaty w dwóch ratach.

Wpłatę za szkolenie należy dokonać w pełnej wysokości lub połowę całego kosztu szkolenia na konto PTP OBiUP ul. Mickiewicza 64/66 01-650 Warszawa

Więcej informacji w zakładce "Szkolenia i warsztaty"

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)