Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE

ZARZĄD GŁÓWNY
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

Biuro: tel. 22 831 13 68
E-mail: ptp@psych.uw.edu.pl

Księgowość: tel. 22 831 16 84
E-mail: ptp-finanse@psych.uw.edu.pl

Rachunek bankowy w PKO BP S.A. I O/Warszawa nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

Kontakt z Biurem Zarządu Głównego PTP

wtorki i czwartki - kontakt mailowy i telefoniczny
nr tel. 22 831 13 68 lub 0 502 700 472
w godz. 10.00 - 14.00

poniedziałki, piątki - tylko kontakt mailowy: ptp@psych.uw.edu.pl


środy - Biuro nieczynne

UWAGA!
W związku z zaleceniem ograniczenia przebywania w budynku przy ul. Stawki 5/7,
ewentualne wizyty w Biurze ZG PTP możliwe są jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym
Polityka prywatności w PTP
EuroPsy
Newsletter
COVID-19

Prawo: Komunikat Zarządu Głównego w sprawie zatrudniania psychologów z Ukrainy
Wysłany przez admin dnia 29-04-2022 (105 odsłon)
Prawo
W Dzienniku Ustaw z dnia 14 kwietnia 2022 r., poz. 830 została opublikowana ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Na wniosek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego skierowany 8 marca br. do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, także do Ministerstw Zdrowia i Edukacji i Nauki, w art. 64a cytowanej ustawy, uregulowana została możliwość zatrudniania psychologów z Ukrainy.

(Czytaj więcej... | Prawo)

Z prac ZG PTP: 2022_03_08 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTP
Wysłany przez admin dnia 08-03-2022 (475 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Warszawa, dnia 08 marca 2022 r.

„Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon: bije on tobie” – pisał angielski poeta John Donne.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne nie może pozostać milczące wobec tragedii, jaka dzieje się w Ukrainie.
Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec rosyjskiej agresji na naród ukraiński i apelujemy o jak najszybsze zakończenie wojny wyniszczającej strony konfliktu.

Jednocześnie popieramy zaangażowanie w działania pomocowe kierowane do osób potrzebujących.

Członkowie Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Szkolenia: 2022_03_04 STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Wysłany przez admin dnia 04-03-2022 (844 odsłon)
Szkolenia
INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

zaprasza do uczestnictwa w maju 2022 roku w kolejnej edycji

STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
 
Program szkolenia zapewnia uczestnikom przede wszystkim możliwość rozwijania praktycznych umiejętności potrzebnych do udzielania pomocy psychologicznej osobom z trudnościami życiowymi. Obejmuje wiedzę na temat specyfiki sytuacji kryzysowych oraz ćwiczenia z zakresu rozwijania umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej i organizowania pomocy psychologicznej dla osób znajdujących się w kryzysie.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy głównie psychologów, pedagogów, socjologów oraz studentów tych kierunków.  
Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego otrzymują rabat w wysokości 15%.
Uczestnikami szkolenia są m.in. pracownicy pomocy społecznej, służby zdrowia, placówek  oświatowo–wychowawczych i kuratoryjnych, organizacji pozarządowych.

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Z prac ZG PTP: 2022_02_22 Komunikat Zarządu Głównego o zmianach opłat rekomendacyjnych
Wysłany przez admin dnia 22-02-2022 (246 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego
Od 10 marca 2022 r. zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTP z dnia 19 czerwca 2013 r., zmieni się wysokość opłat rekomendacyjnych. Szczegóły w tabeli. Zaktualizowana wysokość opłat będzie sukcesywnie umieszczana w opisach poszczególnych procedur rekomendacyjnych i w zakładce „przelew”. Ustalone opłaty będą w wysokości brutto, tzn. będą zawierały w sobie należny podatek VAT.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Szkolenia: 2022_01_27 SCORS-G W OCENIE NARRACJI TESTU APERCEPCJI TEMATYCZNEJ
Wysłany przez admin dnia 27-01-2022 (513 odsłon)
Szkolenia
Kurs online tylko dla psychologów !

DIAGNOZA OSOBOWOŚCI W PRAKTYCE KLINICZNEJ. SCORS-G W OCENIE NARRACJI TESTU APERCEPCJI TEMATYCZNEJ.

do 31 stycznia 2022 obowiązują zniżki opłat.

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Z prac ZG PTP: 2022_01_21 Postanowienie o rozpoczęciu kampanii wyborczej do władz PTP na2022-25
Wysłany przez admin dnia 21-01-2022 (542 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego
Tarnobrzeg, 19 stycznia 2022
 

Postanowienie
o rozpoczęciu kampanii wyborczej do władz  
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
na kadencję 2022-2025
 


1.  Na podstawie art. 23 Statutu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ogłaszam rozpoczęcie kampanii wyborczej do władz Towarzystwa.
2.  Informuję, że z dniem dzisiejszym rozpoczynam przyjmowanie kandydatur na przewodniczącego Towarzystwa

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego
Ewa Biernat
Biuro Zarządu Głównego PTP
Ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
 
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydatów o zgodzie na kandydowanie

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

2021_12_06 Poszukiwani psychologowie do pracy w OZSS Sądu Okręgowego w Warszawie
Wysłany przez admin dnia 06-12-2021 (426 odsłon)
Różne
Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie poszukuje specjalistów:
  • w zakresie psychologii w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
  • w zakresie psychologii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

(Czytaj więcej... | )

2021_10_04 Poszukiwani psychologowie-specjaliści do pracy w OZZS Sądu Okręgowego
Wysłany przez admin dnia 04-10-2021 (546 odsłon)
Różne
Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie poszukuje specjalistów:
  • w zakresie psychologii do pracy w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów (Olsztyn) w wymiarze ½ etatu,
  • w zakresie psychologii do pracy w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów z siedzibą w Mrągowie w wymiarze ½ etatu.

(Czytaj więcej... | )

Szkolenia: 2021_10_01 Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii 2021-2023
Wysłany przez admin dnia 01-10-2021 (584 odsłon)
Szkolenia
COLLEGIUM VERUM W WARSZAWIE ZAPRASZA
NA PODYPLOMOWE
STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I SOCJOTERAPII 2021-2023.
STUDIUM TRWA 3 SEMESTRY-360 g, w weekendy
POCZĄTEK-LISTOPAD 2021 - zgłoszenia do 16.11.2021

Szkolenie spełnia warunki do ubiegania się o rekomendacje PTP trenera I stopnia umiejętności psychospołecznych
 
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:
www.collegiumverum.pl

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Szkolenia: 2021_08_25 Szkolenie dla psychologów badających osoby posługujace sie bronią
Wysłany przez admin dnia 24-08-2021 (1435 odsłon)
Szkolenia
INFORMACJA O SZKOLENIU PSYCHOLOGÓW BADAJĄCYCH OSOBY POSŁUGUJĄCE SIĘ BRONIĄ LUB STARAJĄCE SIĘ O BROŃ

Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych PTP organizuje kolejną wiosenną edycję szkolenia "BROŃ".

Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizuje szkolenia dla psychologów prowadzących badania osób pracujących z bronią i kandydatów ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni na podstawie art. 15c z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tj. Dz.U. z 2020, poz.955 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. ( Dz. U. z 2019 poz.1562 z późn. zm.)

Celem szkolenia jest rzetelne przygotowanie kadry psychologów do prowadzenia powyższych badań wg programu zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Konferencje: 2021_03_12 „Psychologiczne i społeczne aspekty zdrowia...
Wysłany przez admin dnia 12-03-2021 (989 odsłon)
Konferencje
Przekazujemy informację i zapraszamy do udziału w
Jubileuszowej XIII Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z
okazji 30-lecia utworzenia Sekcji Psychologii Zdrowia
pt. „Psychologiczne i społeczne aspekty zdrowia
z perspektywy globalnych oraz lokalnych problemów i ich rozwiązań„
14-15 maja 2021 roku

Organizatorzy: Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski, Sekcja Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Dodatkowe informacje będzie można znaleźć na stronie www.psychologiazdrowia.psych.uw.edu.pl (strona w przygotowaniu)

(Czytaj więcej... | Konferencje)

Konferencje: 2021_03_12 „Współczesne drogi rozwoju –między obawą a nadzieją
Wysłany przez admin dnia 12-03-2021 (989 odsłon)
Konferencje
Przekazujemy informację o dwudziestej dziewiątej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej
„Współczesne drogi rozwoju – między obawą a nadzieją”
20-22 maja 2021
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi wydarzenia: https://psprc.edu.pl/okpr

(Czytaj więcej... | Konferencje)

Konferencje: 2021_03_12 „Emocje w języku, poznaniu,doświadczeniu i terapii
Wysłany przez admin dnia 12-03-2021 (909 odsłon)
Konferencje
Przekazujemy informację o II Konferencji Edukacyjno-Szkoleniowej „Emocje w języku, poznaniu, doświadczeniu i terapii", która odbędzie się w dniach 25-26.03.2021.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi wydarzenia: http://www.emocje2021.bok-ump.pl

(Czytaj więcej... | Konferencje)

Różne: 2021_02_16 Stanowisko Komitetu Psychologii PAN w sprawie publikacji MEN
Wysłany przez admin dnia 16-02-2021 (1073 odsłon)
Różne
Stanowisko Komitetu Psychologii PAN
w sprawie publikacji "Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych"
przez Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r.

(Czytaj więcej... | Różne)

PTP: 2020_10_08 Głucho o głuchych - spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich
Wysłany przez admin dnia 08-10-2020 (1241 odsłon)
PTP
Informacja o udziale Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dr Krystyny Teresy Panas w zorganizowanym z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich spotkaniu dotyczącym potrzeb osób głuchych w kryzysie psychicznym.

(Czytaj więcej... | PTP)